De herrie van de wereld

In eerdere overdenkingen heb ik laten zien dat David zijn geloof in de stilte heeft ontwikkeld met de schapen. En in dit geloof wist Hij dat God hem bij zou staan in het verslaan van Goliat. En toen had David succes, en in het begin zien we geen aanduiding dat het hem naar hoofd steeg. Maar toch…

“44 Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen. 45 Maar mij gelooft u niet, want ik spreek de waarheid.” (Johannes 8:44-45)

Uiteindelijk zien we dat David zwicht voor de druk van de hovelingen. De hovelingen praten op David in om maar te trouwen met Sauls dochter. En elke keer wijst hij het af totdat Saul zijn trots raakt door er een prijs voor te vragen. David doet het direct om maar Michal te trouwen.

In de stilte ver van alle herrie in de wereld kunnen we een geloof ontwikkelen dat alleen is gevoed door de waarheid. De waarheid die Jezus ons verteld in Johannes 8 waardoor we vrij zijn van de leugens, vrij van de angst in deze wereld. De waarheid vormt een geloof in ons dat verlangt naar God alleen en weet dat God alleen naar ons verlangt.

David had zoveel tijd in stilte doorgebracht maar nu staat in de wereld van het vlees en de leugen. Nu gaat het er om, waar blijft hij naar luisteren? Is het naar de stilte in zijn hart waar God spreekt in liefde. Of is het de herrie van de leugen die om zijn oren vliegen in het paleis. De herrie is als een constante klaagzang die maar blijft schreeuwen.

Hoe leven wij in deze wereld, er is zoveel herrie en het zal alleen maar meer worden. TV, internet, radio, we kunnen niet meer tegen de stilte, we moeten herrie blijven horen. En de herrie die we horen zijn alleen maar leugens van het kwaad, er is maar weinig tot niets dat tot ons komt dat heilig is.

“45 Maar mij gelooft u niet, want ik spreek de waarheid. 46 Kan een van u mij van zonde beschuldigen? Als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u me dan niet? 47 Wie van God is, luistert naar de woorden van God. U luistert niet, omdat u niet van God bent.’” (Johannes 8:45-47)

Hoe komt het dat wij zo zwak zijn in ons geloof? Omdat de herrie de waarheid in ons leven heeft overwonnen, de herrie heeft ons leven gevormd, niet de waarheid. Maar als we van God zijn dan willen we de waarheid horen, dan willen we luisteren naar Zijn liefde die Hij heeft voor ons. Zoek de stilte en bouw je geloof op. Deze wereld is een herrie waar we oordoppen voor in moeten stoppen. En luisteren naar de zachte stem van God in ons hart!

This entry was posted in 09 1 Samuel, 43 Johannes. Bookmark the permalink.