Verlangen naar God

“6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.” (Matheus 5:6)

Hoe echt is het verlangen naar God? Hoe echt is ons verlangen naar de terugkeer van Jezus? Gerechtigheid is het hart van God, het is vol van heiligheid en perfecte liefde. God is liefde, God is puurheid en heiligheid en Zijn doel is voor ons om zo te leven. (Efeze 1)

Dit schrijf ik om aan te geven waar ons verlangen ook moet zijn. Maar het feit is dat het grootste gedeelte van de kerk vandaag hier niet in gelooft. Het leeft in de wereld, en om nog maar te spreken van een verlangen naar rechtvaardigheid. We leven in deze wereld alsof we hier de rest van ons bestaan blijven. We zijn bang voor de dood.

En ook als we de wet elke week in de kerk voorlezen dan houdt dat niet in dat we verlangen naar rechtvaardigheid. Want aan de wet voldoen we toch niet. En een verlangen om er aan te voldoen is er niet.  Maar als Jezus ons leert bidden dan begint het gebed eigenlijk met het verlangen naar rechtvaardigheid.

“Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 10 laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.” (Matheus 6:9,10)

Hier lezen we dat Jezus er naar verlangt dat Gods naam heilig wordt in de wereld. Gods naam kan alleen worden geheiligd als wij in de volheid van God beginnen te leven. Deze verzen zijn een diep verlangen van Jezus dat God nu echt in volheid in ons leven kan leven. Maar wie heeft dit verlangen? Wie heeft het verlangen dat Gods heiligheid in ons werkelijkheid wordt?

Dit is het verlangen naar God. En als we de belofte lezen zoals de eerste tekst hier bovenaan, dan is de belofte dat we vervuld zullen worden als we verlangen naar rechtvaardigheid. Als we echt verlangen zal God ons vullen met die rechtvaardigheid. Laten we de wereld achter ons laten en echt verlangen naar God. Hij zal het beantwoorden en ons leven zal anders, een leven waarin God geheiligd wordt.

This entry was posted in 40 Matheus. Bookmark the permalink.