Goed bedoeld

1 Samuel 20

Ik wil nogmaals schrijven over de tekst in Psalm 146, want ik ben van mening dat David zijn les heeft geleerd in het leven. Want in 1 Samuel 20 kunnen we lezen dat hij nogmaals naar Jonathan toe gaat voor zijn hulp. Ook al was de laatste keer niet echt productief geweest.

“3 Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is. Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.” (Psalm 146)

Verschillende keren zien we David hier de fout in gaan, hij vertrouwt op mensen met macht en daarin wordt hij teleurgesteld. Vaak zoeken wij ook hulp bij mensen en niet bij God. Of willen wij graag mensen helpen omdat wij denken dat we andere mensen kunnen helpen. Maar laten we leren van David.

David heeft geleerd om in ALLES op God te vertrouwen, zijn hele hoop op  God alleen. We kunnen zien in de rest van de psalm waarom.

“5 Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God, die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft, hij die trouw is tot in eeuwigheid, recht doet aan de verdrukten, brood geeft aan de hongerigen. De HEER bevrijdt de gevangenen, de HEER opent de ogen van blinden, de HEER richt de gebogenen op, de HEER heeft de rechtvaardigen lief, de HEER beschermt de vreemdelingen, wezen en weduwen steunt hij, maar wie kwaad doen, richt hij te gronde. 10 De HEER is koning tot in eeuwigheid, je God, Sion, van geslacht op geslacht.” (Psalm 146)

God heeft de aarde gemaakt en dat niet alleen, God is geen boze God maar een God juist vol van liefde is. Hij zorgt voor degene die zorg nodig hebben. Hij zorgt in Zijn liefde voor de mensen die worden onderdrukt door mensen vol van trots. We kunnen niet op mensen vertrouwen er is niets dat ze beter voor ons kunnen doen dan God.

We zien dat David de weg kwijt is, maar dat Hij heeft geleerd om nu zijn vertrouwen op God te stellen, voor alles in Zijn leven. Want God is goed en vol van liefde in ons leven. Ga nu eens eerst op je knieeen voor God als je ziek bent en ren niet gelijk naar de dokter. Ga eerst naar God toe als je een depressief gevoel hebt en vraag om Zijn hulp in je leven ipv het van andere mensen te verwachten.

This entry was posted in 09 1 Samuel, 19 Psalmen. Bookmark the permalink.