Monthly Archives: October 2009

Wat God heeft gedaan

16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Wat God heeft gedaan

Geef mij een reden om niet radicaal te zijn?

Matheus 6:19-23 Naar mijn mening hebben wij dit leven verheven tot iets wat het niet is. In dit leven moeten we alles zien te pakken wat er te pakken valt. We eten tot onze buik rond is, we genieten van … Continue reading

Posted in 40 Matheus | Comments Off on Geef mij een reden om niet radicaal te zijn?

Bang voor Fanatisme

Lukas 14:25-35 Is er een reden om bang te zijn voor fanatisme of extremisme onder christenen? Aan de ene kant wel maar aan de andere kant niet. Extremisme is het helemaal gaan voor iets. Je staat er helemaal achter en … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Bang voor Fanatisme

Er vol voor gaan

2 Timotheus 4:6-8: “6 Mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten, het moment waarop ik heenga nadert. 7 Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. 8 Nu wacht mij de krans van de … Continue reading

Posted in 46 1 Korinthe, 55 2 Timotheus | Comments Off on Er vol voor gaan

Jij bent prioriteit

Romeinen 12:1-3: “1 Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. 2 U … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Jij bent prioriteit

God heeft het in de hand

Job 42:1-6 Gisteren heb ik al laten zien dat we nog zoveel in de hand kunnen hebben en toch hebben we het nooit in de hand. God heeft het altijd in de hand. En dit bedoel ik niet als een … Continue reading

Posted in 18 Job | Comments Off on God heeft het in de hand

We worden niet teleurgesteld

Jesaja 49:22-26 Maar wat als? Deze vraag kunnen we vaak stellen. Wat als dit gebeurd of wat als dat gebeurd? Deze vraag is de bron van de verzekeringen, hierdoor zijn verzekeringen ontstaan waardoor we gedekt zijn voor de wat als … Continue reading

Posted in 23 Jesaja | Comments Off on We worden niet teleurgesteld

Apostolische geloofsbelijdenis

Markus 9:19-27, apostolische geloofsbelijdenis De apostolische geloofsbelijdenis is het begin van ons leven met God en er zullen weinig christenen zijn die hier ook maar iets van ontkennen. Al zijn er zelfs gemeenschappen (‘kerken’) die dit zelfs niet meer serieus … Continue reading

Posted in 41 Markus | Comments Off on Apostolische geloofsbelijdenis

Ik ben onwaardig, help mij groeien in geloof

Lukas 17:5-10 Dit horen we misschien niet graag. Het gaat een beetje tegen onze trots in, we doen toch wel wat goed? Er zijn ook mensen die dit graag zeggen. (waarom weet ik niet.) Maar het is de waarheid, er … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Ik ben onwaardig, help mij groeien in geloof

Het gevecht

In Romeinen 7 beschrijft Paulus het gevecht. “15 Wat ik doe, doorzie ik niet, want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat.” en “19 Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat … Continue reading

Posted in 45 Romeinen, 62 1 Johannes | Comments Off on Het gevecht