David in een vleselijke wereld (pt. 2)

1 Samuel 18:17-27

“11 ‘Ik spies die jongen aan de wand!’ riep Saul uit. Hij wierp zijn speer, maar David kon hem tot tweemaal toe ontwijken. 12 Toen begon Saul bang te worden voor David, omdat hij merkte dat de HEER hem verlaten had en David bijstond.” (1 Samuel 18:11,12)

Dat is het lot van succes in God, mensen beginnen je te haten uit jaloersheid. Als David zijn succes naar zichzelf had getrokken, dan was hij trots geweest op wat hij deed. Dan was hij blij met de erkenning van de koning. Als David dat had gedaan zou hij nu in een depressie raken, al de populariteit is verdwenen.

Maar dat lezen we niet in de bijbel. We lezen wel dat Saul van David af wil. Maar Saul is bang voor zijn populariteit. Saul mag dan David dood willen het volk is nog steeds blij met David. Dus Saul kan David niet zomaar dood maken want dat zou afdoen aan zijn populariteit.

Dus Saul gaat het spelletje politiek spelen. En hier moeten wij ver van blijven laten we de wereld ver van ons vandaan houden, en ook ver van de kerk. Laten we niet op zoek gaan naar politiek correct kerk-zijn. Het gaat ons niet om populariteit, we moeten ons hart vol hebben van God en Zijn verlangen. Als onze ogen gericht zijn op God dan zijn we niet snel van ons stuk om wat andere mensen van ons denken.

Saul laat dienstknechten met David praten. Saul wil David aan zich binden door hem te laten trouwen met een van zijn dochters. Maar David trapt er niet in. Nederig als David is: “wie ben ik om een schoonzoon te worden van de koning.” Hoe zouden wij reageren, wij zouden het zien als de leiding van God.

Maar de dienstknechten blijven praten, en Saul geeft ze elke keer een nieuwe opdracht. En dan eindelijk hebben ze succes en David is overgehaald. David is geraakt in zijn trots, want Saul heeft gezegd dat voor 100 dode Filistijnen hij Michal mag trouwen. En David dood er 200.

David is gevallen voor de druk van de mensen om hem heen. Saul heeft zijn zin al werkt het plan van Saul niet, want Michal houdt echt van David. Maar David heeft hier toegegeven aan zijn succes.

This entry was posted in 09 1 Samuel. Bookmark the permalink.