God heeft het in de hand

Job 42:1-6

Gisteren heb ik al laten zien dat we nog zoveel in de hand kunnen hebben en toch hebben we het nooit in de hand. God heeft het altijd in de hand. En dit bedoel ik niet als een mooie dogma waar we trots op kunnen zijn, maar dit is een leven dat we mogen leven. Mijn God heeft het altijd in de hand, ik hoef nergens bang voor te zijn, want mijn God is ‘in control’.

Ondanks zijn moeilijke situatie heeft Job de meeste tijd vastgehouden aan de goedheid van God. En vergeleken met de vrienden heeft Job weinig gezegd dat tegen God was. Maar in de hoofdstukken 38- 41 verteld de Heer Job de waarheid, niet tegen de vrienden van Job. God begint te vertellen over zijn almacht, over Zijn grootheid. God heeft alles in de hand.

Niets gaat buiten de kennis van God om in alles is Hij degene die het in de hand heeft. God heeft deze wereld geschapen en in Zijn liefde heeft Hij alles in de hand. En een ieder die op Hem vertrouwt is veilig. Wat een God hebben wij.

Sommige mensen nemen dit verkeerd en geven God de schuld van de rampen. Omdat God alles in de hand heeft waarom kan Hij dan dit niet even oplossen? Het gangbare antwoord is dan Gods soevereiniteit of we kunnen God niet voor ons karretje spannen. Maar dit is niet het antwoord. Het antwoord is ons ‘ongeloof’. Wij zijn de schuldigen, niet Gods soevereiniteit.

De wereld trekt God in twijfel, zelfs Zijn bestaan en God is zo vol van liefde dat Hij daar zelfs niet tegenin wil gaan. Hij wil niet tegen de wil van de mensen in gaan. Als zij Hem er niet bij willen betrekken zal Hij dat niet doen. Het is ongeloof.

En dit is volgens mij ook de reden waarom God tot Job sprak en niet tot de vrienden of tot de vrouw van Job. Zij spraken tegen God en God weerspreekt het niet. Maar Job die trouw wil zijn aan God en het niet opgeeft, die krijgt de les van God. Job wil trouw zijn aan God en God verteld hem Wie Hij is en het resultaat is dat Job nog dichter bij God is.

Als we het antwoord van Job lezen dan zien we dat Hij geleerd heeft om nederig te zijn en het allemaal van God te verlangen. Wij spreken van de dingen die we niet verstaan, maar God heeft het in de hand en daarom is ons leven aan de hand van God. Niet omdat het zo romantisch is maar omdat Hij God is en wij Zijn kinderen. En als we in dit geloof mogen leven dan hebben we niets te vrezen.

Werkelijk het is alleen geloof, vertrouwen op de liefde van God in Jezus en het wandelen daarin dat het leven een vol leven maakt. Vertrouw op Hem, Hij heeft het echt in de hand.

This entry was posted in 18 Job. Bookmark the permalink.