Het gevecht

In Romeinen 7 beschrijft Paulus het gevecht.

“15 Wat ik doe, doorzie ik niet, want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat.” en “19 Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik.”

Sommige mensen hebben dit gevecht helemaal niet want ze vinden het wel best zo de zonden in hun leven. Waarom er tegen vechten als het toch niet lukt. Nu is dat niet de boodschap die Paulus hier verteld, maar veel mensen halen dat er wel uit. Als we de tekst van gisteren er bij halen waarin Paulus zegt dat het doel van God is dat we Heilig (niet schijnheilig) leven dan zou het tegenstrijdig met deze tekst.

Maar deze tekst gaat door naar hoofdstuk 8 waar Paulus duidelijk verteld dat we nu door de Geest kunnen leven in Heiligheid. Maar voor de mensen die er moeite mee hebben wil ik duidelijk uitleggen hoe we het kunnen overwinnen. Wat ik gisteren schreef mag allemaal mooi klinken maar hoe gaat het in de werkelijkheid?

De werkelijkheid is geloven.

3 Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last, 4 want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.” (1 Johannes 5:3,4)

Het is geloven dat het niet moeilijk is om heilig te leven. De duivel heeft ons doen geloven dat het moeilijk is om heilig te leven. Maar de waarheid is dat we niet moeilijk hoeven te doen om heilig te leven we moeten namelijk het kwaad van ons afleggen. En daarin moeten we wandelen. We mogen geloven dat het kwaad is overwonnen door Jezus.

En als we dit werkelijkheid maken in ons leven door niet meer naar het vlees te wandelen maar naar de Geest dan hebben we de overwinning. Omdat dit wandelen in het geloof is dat Jezus dit vlees voor ons heeft overwonnen.

Dat is rechtvaardig zijn door geloof. Een werkelijkheid waarin we weten dat we een nieuw leven hebben ontvangen. We zijn geen slachtoffer meer van de zonden maar we zijn overwinnaars omdat we weten dat Jezus voor ons heeft overwonnen. Het is geen werk het is vertrouwen in wat Jezus voor ons heeft gedaan.

This entry was posted in 45 Romeinen, 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.