Jij bent prioriteit

Romeinen 12:1-3: 1 Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. 2 U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.”

In de wereld gaat het om ik, ik en ik. Ik ben degene die blij moet zijn, ik ben degene die het goed moet hebben en ik ben degene die het belangrijkst moet zijn. Dit is het egoisme van de wereld, waar we ver vandaan moeten blijven. Maar we moeten ons niet vergissen dat IK(JIJ) het ben(t) die dit leven leeft.

Hiermee bedoel ik dat wij verantwoordelijk zijn voor ons leven en dus aan ons leven moeten werken. Het egoisme in de wereld zit hem niet in dat de mensen alleen maar aan zichzelf denken, maar dat ze zichzelf voorop/boven andere mensen stellen. Maar iedereen moet aan zichzelf werken, dit is niet egoistisch dit is simpel omdat wij de enige zijn die ons eigen leven kunnen bepalen. We moeten ons leven niet van ons afzetten en druk worden met goede daden.

Prioriteit ben jij. Wanneer Jezus of Paulus spreekt (schrijft) tot mensen dan laten ze zien dat het om het hart gaat waardoor wij leven. Het gaat om de goede boom die goede vruchten draagt. Een slechte boom kan geen goede vruchten dragen. In onze “goedheid” willen we niet egoistisch lijken en daarom niet op onszelf gericht zijn. Maar in een geestelijk leven gaat het om de keuze die wij maken voor God.

Gods verlangen is dat wij een leven hebben waarin we ervoor kiezen alles aan Hem te geven. God verlangt naar alles van ons en daarom moeten we intensief met onszelf bezig zijn. We moeten ons klaar maken om een heilig leven te hebben voor God in Zijn kracht.

In Romeinen 12 roept Paulus ons op om onszelf als een heilig en welgevallig offer voor God neer te leggen. Paulus vraagt ons om alles te geven voor God. Wees actief in ons geloof wees actief en niet passief. We moeten onszelf neerleggen om onszelf te offeren voor God. We moeten kiezen te leven voor God. En dit is niet egoistische dit is de keuze die God van ons vraagt. Zijn verlangen is voor ons leven dicht bij Zijn hart.

In geloof moeten we ons leven veranderen door het vernieuwde denken dat in ons leeft. Nu weten we dat we in alles afhankelijk zijn van God, nu weten we dat God ons lief heeft. Dit vernieuwde denken geeft ons de kracht om vernieuwd te wandelen. Werk aan jezelf in het geloof dat God je Zijn wil laat zien voor jouw leven.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.