Er vol voor gaan

2 Timotheus 4:6-8: “6 Mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten, het moment waarop ik heenga nadert. 7 Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. 8 Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.”

Paulus is een ultiem voorbeeld voor ons leven, naast dat van Jezus. Vaak wordt Paulus gezien als extreem waar we niet bij kunnen maar dat is een leugen. Paulus is een man die het heeft begrepen en wij hebben het niet begrepen. Als we de woorden van Paulus gaan toepassen in ons leven, zullen we begrijpen wat hij begreep.

Zelfs voordat Paulus een volgeling van Jezus werd was hij al serieus religieus actief. Toen hij Jezus leerde kennen als Zijn verlosser, werd dit omgezet in een leven voor God. Hij heeft er alles uitgehaald. In 1 corinthe 9:24-27 legt Paulus het uit met sporters. Sporters die sporten omdat ze nummer 1 willen worden. Ze willen de winnaar zijn en ze doen er alles aan om te winnen. Ze letten op hun dieet, ze hoefenen elke dag en ga zo maar door.

Op dezelfde manier ziet Paulus zijn geestelijk leven. We moeten er actief in zijn, niet passief, we moeten er in geloven en er helemaal voor gaan. We moeten niet halfzacht zijn en denken dat het wel komt. En de beloning zal zijn de kroon van rechtvaardigheid.

En zoals ik gisteren heb laten zien dat we aan onszelf moeten werken en daar niet bang voor hoeven te zijn dat we egoistisch zijn, zo ook hier. Een beloning is niet slecht, een beloning voor slechte is slecht, maar een goede beloning voor een goed werk is goed. God wil ons een kroon geven van rechtvaardigheid. En dat moet ons verlangen zijn. Hij wil ons verlangen naar rechtvaardigheid belonen met een kroon van rechtvaardigheid.

Daarom wil ik met Paulus ons oproepen om te rennen en niet te stoppen, niet langs de kantlijn zitten. Doe er alles aan om een leven mooi voor God te hebben in heiligheid en rechtvaardigheid. Niet door onze werken maar door het geloof dat we mogen wandelen in de werkelijkheid van de heiligheid. (lees eerdere overdenkingen om te begrijpen wat het is om door geloof te wandelen)

Laten we het serieus nemen en het niet elke week na de zondag laten vervagen. Neem afstand van de wereld, en ga dichter naar God. Zoek eerst het koninkrijk van God, zoek actief Zijn gerechtigheid. Verlang er naar om heilig te zijn en niet de zonden in ons leven te hebben. En ren deze race uit volle kracht door de Heilige Geest. Laat dit je verlangen zijn.

This entry was posted in 46 1 Korinthe, 55 2 Timotheus. Bookmark the permalink.