Wat God heeft gedaan

16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. (Johannes 3:16,17)

Bij het lezen van het oude testament zie ik dat God Israel erg lief heeft. En dat is vooral terug te leiden naar het vertrouwen dat Abraham had op God. Abraham was zelfs een vriend van God door het wandelen in vertrouwen op de Heer. Als we die liefde en dit geloof mogen vinden dan zien we steeds meer hoeveel God nu werkelijk van ons houdt.

Het beroemde vers: “want alzo lief heeft God de wereld”. We zijn er misschien wel een beetje ongevoelig voor geworden. Maar het hart van dit vers is zo krachtig. De liefde die God voor ons heeft is zo groot en het begon al bij de schepping. En Zijn verlangen voor ons leven is zo mooi, en zo liefdevol.

We zullen dit met onze hersens beamen, maar het persoonlijk leren kennen van dit vers gaat verder. Het stopt niet bij het onthouden van het vers. Het moet in het hart komen en we mogen er door leven. De kracht van het vers is dat we mogen leven in de liefde die de Vader heeft voor ons.

God heeft ons zo lief, Gods liefde is zo krachtig en de impact zo groot voor wie het toelaat in zijn leven. Als we Jezus toelaten in ons leven om ons leven op de kop te gooien dan beginnen we pas echt te begrijpen hoe groot de liefde is van de Heer. We moeten stoppen met het religieus praten over de liefde van God. We moeten het toelaten in ons leven.

Ik kan je niet uitleggen wat God heeft gedaan dat moet Hij zelf doen. Alleen dan zal je leven veranderen. Ik kan je uitnodigen om je radicaal naar Hem toe te keren en alles van Hem verlangen. Ik heb geschreven over het radicaal zijn voor God, Hij is het waard om net als Abraham in alles op Hem te vertrouwen. Net als Abraham het geloof hebben om een vriend te zijn en Hem in alles te dienen.

Laten we niet lauw zijn, God is het waard om op te vertrouwen. Ik heb de afgelopen dagen geschreven om radicaal te zijn in  het leven voor God.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.