Rechtvaardig gebed

Jakobus 5

16 Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. (Jakobus 5:16)

Het gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Dit kan nogal een moeilijk vers worden als we niet goed begrijpen wat een rechtvaardige is. Vooral als er in onze kerken wordt gepreekt uit Romeinen 3 waarin staat dat er niemand rechtvaardig is.

En natuurlijk klopt het dat er niemand rechtvaardig genoeg is om in gebed voor Gods troon te komen. Maar daarom is Jezus ook voor ons gestorven en Zijn bloed wast ons schoon en maakt ons rechtvaardig. Als wij vertrouwen (geloven) in het werk van Jezus voor ons leven, worden wij rechtvaardig door geloof.

Nu wil ik hier dit aan toevoegen, dat rechtvaardig worden door geloof niet op zichzelf staat. De overtuiging dat het bloed van Jezus genoeg is voor onze zonden is niet onze redding. Het moet een stap in geloof zijn, niet een gedachte van geloof. En deze stap staat gelijk aan bekering. Want ons bekeren betekent erkennen dat we de verkeerde kant op gaan en ons omdraaien naar de goede kant. Rechtvaardig door geloof is erkennen dat we diep in de problemen zitten maar dat we er op vertrouwen dat Jezus voor deze problemen is gestorven zodat we er uit kunnen komen.

En nu moeten we het begin van dit vers kunnen begrijpen. Op het moment dat we onze zonden in de openheid brengen omdat we er mee aan het werk willen gaan, wast Jezus ons schoon van deze zonden. En het bloed van Jezus maakt ons Heilig, Rechtvaardig. Het gebed van hem/haar die zijn/haar zonden serieus neemt en er mee naar God gaat is het gebed waar God naar wil luisteren. Dat is het gebed van een rechtvaardige, omdat Jezus voor een ieder gestorven is die durft te erkennen dat hij/zij Zijn bloed nodig heeft.

Een rechtvaardige is niet iemand die jarenlang een goede staat van christelijke dienst heeft. Een rechtvaardige is iemand die heeft durven erkennen dat de zonden niet langer mogen doorgaan en dat Jezus daarvoor gestorven is. En deze rechtvaardige mag vrijmoedig voor de troon van God komen en weten dat God altijd luistert.

This entry was posted in 45 Romeinen, 59 Jakobus. Bookmark the permalink.