Dwaalweg

Jakobus 5

19 Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren, 20 weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken. (Jakobus 5:19-20)

De woorden van Jakobus in deze brief zijn krachtig, hij windt er geen doekjes om. Mensen die trots zijn, die kijken naar de status van dit leven en zoeken naar rijkdom worden hard afgestraft. Dat is niet het leven dat Jezus ons gegeven heeft. We moeten ons oude leven naast ons neerleggen, onze zonden erkennen, ons bekeren en ons nederig toch God richten. Want alleen dan zal Hij tot ons naderen.

Het laatste advies dat Jakobus nu nog geeft is voor die mensen die dit leven hebben geaccepteerd. Zij moeten niet terugdeinzen voor de mensen met een grote mond. Ze moeten juist weten dat de enige manier om hen terecht te wijzen is de waarheid te vertellen.

Het is alsof Jakobus deze mensen wil laten weten, volg mij in mijn harde woorden. Sta voor de waarheid en laat je niet intimideren door de leugen. Want we spreken deze harde woorden niet om hard te zijn, we spreken harde woorden om mensen te redden van de dwaalwegen waarop zij wandelen.

Het is juist liefde om de waarheid niet te verbloemen, het is juist liefde om mensen te wijzen op de fouten die ze begaan. Helaas is dat niet de gangbare gedachte van onze tijd. We moeten vooral maar accepteren dat mensen anders doen. We moeten mensen vooral niet tegen de schenen schoppen, want dan zouden ze ons weleens niet aardig kunnen vinden.

Nu moet het wel duidelijk zijn dat ik het niet heb over mensen die helemaal niets met Jezus te maken willen hebben. Jakobus heeft zich gericht op mensen die denken dat ze sterke christenen zijn, maar de wereld volledig toelaten in hun leven. Mensen die christen zijn, maar op dwaalwegen wandelen.

Nu moeten we ook niet keihard de waarheid vertellen om de waarheid. Want Jakobus die laat in deze laatste verzen weten wat zijn motivatie is voor deze harde brief. Het is zijn liefde voor de mensen, hij wil niet dat ze verloren gaan. Het is geen brief waarin hij deze mensen op hun nummer wil zetten, het is een brief waarin hij de mensen op de juiste weg wil leiden, dicht bij God.

This entry was posted in 59 Jakobus. Bookmark the permalink.