Het gebed van Elia

Jakobus 5

Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. 17 Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. 18 En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. (Jakobus 5:16b-18)

Elia was net zoals wij, een man van vlees en bloed, niets meer en niets minder. Het punt dat Jakobus hier wil maken is dat de weg voor ons ook open is om een rechtvaardige te zijn die de kracht van gebed verstaat.

God doorziet iemand die met valse motivaties voor Zijn troon komt. Een onrechtvaardige is iemand die niet vaardig is om recht te doen, die niet kan doorzien of wil erkennen wat de juiste weg is voor zijn/haar leven. Een onrechtvaardige heeft geen pure motivatie, dat betekent dat de motivatie niet 100% zuiver is. Het zou kunnen dat er wel wat goeds is in de motivatie maar niet alles.

Zoals ik gisteren heb geschreven is er de enige manier om rechtvaardig te worden, ons te bekeren in geloof. Zo gauw we ons vertrouwen op Jezus stellen, zullen we erkennen dat we Zijn hulp nodig hebben. En dat is de juiste motivatie voor rechtvaardig gebed. Afhankelijkheid van God.

Een krachtig gebed, omdat we onze totale afhankelijkheid van God erkennen. Niet langer gebruiken we het gebed om onze eigen verlangens werkelijkheid te laten worden. En dat is precies het gebed van Elia. Het ging hem niet om eigen eer of erkenning, het ging hem om Gods eer. Zijn verlangen was dat God de God van Israël zou zijn en niet de afgoden van de wereld.

Het gebed van een rechtvaardige vermag veel omdat het in samenspraak is met God. God is niet langer een middel om ons doel te bereiken, maar God is onze Vader die ons helpt om het juiste te leven te hebben in Hem.

Elia was een man zoals wij. Hij bad tot God een rechtvaardig gebed, een gebed dat verlangde naar de hand van God voor heel Israël. En drie en half jaar lang was er geen regen. God luistert, als wij tot Hem komen met het verlangen naar Zijn rechtvaardige hand in ons leven en in de levens om ons heen.

Een rechtvaardig gebed is een krachtig gebed, zo krachtig als de hand van God.

This entry was posted in 59 Jakobus. Bookmark the permalink.