Zonden en Ziekten

Jakobus 5

14 Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. 15 En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. (Jakobus 5:14-15)

Deze verzen verbinden ziekte met zonde. En ik weet dat we dit niet graag willen horen. En het is ook niet het eerste wat er in ons opkomt als we ziek zijn, het eerste is welke dokter of welk ziekenhuis. We voelen ons gezegend met alle medische vooruitgang, vergeleken bij vroeger hebben wij het erg goed voor elkaar.

Vroeger was er weinig vooruitzicht als men ziek was. In de tijd van Jakobus waren er wel dokters, maar waren er genoeg ziektes waar de dokters helemaal niets aan konden doen. Dan moest men wel hulp zoeken bij de goden of bij God. En dat is ook het advies dat Jakobus ons geeft, als je ziek bent roep de ouderlingen van de gemeente bij je en zij zullen voor je bidden en je zult genezen.

Maar zoals beschreven in vers 15 en ook zoals Jezus vaak mensen genas, is de eerste aandacht op de zonde. De zieke zal worden behouden, alle zonden zullen hem zijn vergeven. En dan zal men worden genezen.

Nu wil ik de aandacht richten op twee woorden. Jakobus voegt er het woord ‘als’ aan toe. En dat is een bemoedigend woord voor diegene die ziek zijn zonder dat ze werkelijk in zonden leven, het gaat dus niet altijd om de zonde. Het andere woord is het woord ‘misschien’, dat staat namelijk niet in deze verzen. We zullen niet misschien genezen, we zullen onszelf met alle zekerheid oprichten.

Jezus zij tegen de verlamde man die uit het dak naar beneden kwam, je zonden zijn je vergeven en daarna voegde Hij er aan toe; ‘sta op en wandel.’ Als we in onze ziekte bij God komen, dan zullen we iets ontvangen wat het ziekenhuis ons nooit kan geven, een nieuw leven. Voor God is leven in ziekte een positie waarin we afhankelijkheid moeten tonen. En als we die afhankelijkheid naar God tonen, zal Hij ons het hele pakket geven verlossing van de zonde en de verlossing van de ziekte.

Ziekte gaat niet alleen om de last van een lichaam dat niet mee wil werken. Ziekte gaat om de last van de zonde die Adam in deze wereld heeft gebracht. Ziekte en zonde liggen op een lijn en voor beide is Jezus aan het kruis gestorven. In de pijn heeft Hij onze zonden en onze ziekten gedragen (Jesaja 53).

This entry was posted in 59 Jakobus. Bookmark the permalink.