Een andere kijk op het leven

1 En ik zag een engel neerdalen uit de hemel  met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. (Openbaring 20:1)

Het lezen van dit bijbel boek veranderd ons beeld van het leven. We beginnen meer te zien dan alleen wat er om ons heen gebeurd. We kunnen zien dat God duidelijk aan het werk is hier op aarde. God is bezig met Zijn plan om het leven hier op aarde te reinigen van alle onheiligheid en Jezus is daarbij de sleutel.

Soms kunnen we zo bezig zijn met dit leven dat we vergeten in wat voor wereld we leven. Denken dat als we sterven en we dan naar de hemel gaan en we niets meer met de wereld te maken hebben is niet gebaseerd op de bijbel. Het gevaar van deze gedachte is dat we nu leven voor wat hier op aarde is en dan zien we wel hoe we leven.

Maar nu krijgen we het complete leven te zien. We zien het kwaad dat hard bezig is om de wereld EN de Christenen weg te leiden van God. We zien de werken van God voor Zijn kinderen die actief vertrouwen op Hem. We zien onze taak om te volharden in dit vertrouwen en daarbij te bidden tot God.

14   En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, 15 en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen;  bekeer u en geloof het Evangelie. (Markus 1:14-15)

Jezus kwam om een nieuw koninkrijk te brengen waarin we NU kunnen leven. Het evangelie is deze boodschap voor de mensen om uit het koninkrijk van het kwaad te vluchten naar het nieuwe koninkrijk.

Het koninkrijk van deze wereld zal vallen, dat hebben we duidelijk kunnen lezen. Alles zal worden vernietigd wat met dat koninkrijk te maken heeft. Maar het nieuwe koninkrijk dat Jezus is begonnen zal overwinnen en sterk staan.

Dit bijbel boek geeft ons een andere kijk op het leven. We worden uit de waan van alle dag getrokken en we zien hoe het werkelijk in elkaar zit. In welk koninkrijk leven we eigenlijk?

This entry was posted in 41 Markus, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.