De leugen najagen

35 Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden. (Markus 8:35)

Dit is niet een populair gedeelte om over na te denken, het past niet in ons denken van succes. Bij succes denken wij aan vechten voor het leven, of het bereiken van een status. Maar Jezus vraagt van ons juist dat wij het leven, dat we hier kunnen bereiken, af te leggen voor Hem.

36 Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? (Markus 8:36)

Maar het is een leugen dat als we hier rijkdom vergaren we daar wat mee winnen. Het is leegte dat we najagen als we proberen ons leven veilig te stellen met de dingen die we in deze wereld kunnen verzamelen.

37 Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? (Markus 8:37)

Jezus stelt hier twee vragen, durven wij ze eerlijk te beantwoorden en onszelf er mee te confronteren? Waar zijn wij mee bezig met het succes van ons leven hier op aarde of met ons eeuwig leven met Jezus?

Wie wij zijn is belangrijker dan wat wij zijn. Door de leugen na te jagen kunnen wij WAT van ons leven maken, maar dan zijn wij niet bezig met wie wij zijn. We kunnen zelfs de hele wereld winnen, maar onze ziel, het eeuwige leven zal dan leeg zijn.

Hoeveel leugen regeert er in jouw leven? Wat jaag jij na in jouw leven? De weelde, het succes van deze wereld is maar tijdelijk en kun je niet meenemen het graf in. Maar vechten voor een leven met Jezus is een ECHT leven.

This entry was posted in 41 Markus. Bookmark the permalink.