In welke tijd leven we?

38 Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen Zich ook schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen. (Markus 8:38)

Zou het in de tijd van Jezus erger zijn geweest dan in onze tijd? Jezus noemt de generatie van Zijn tijd al een overspelig en zondig geslacht, wat moet onze generatie dan niet zijn? Ik kan me niet precies voorstellen waarom Jezus tegen zijn tijdgenoten zo hard was, maar ik kan me voorstellen dat Hij nu woest zou zijn over ons leven. Wij zijn erger dan Sodom en Gomorrah.

En in die context van zonden moeten wij ons niet schamen. Met andere woorden Jezus roept ons op niet mee te gaan met de tijdsgeest maar sterk te blijven staan in de principes van het koninkrijk van God. De mensheid in zijn geheel is op de helling naar de afgrond en daar moeten wij ver van blijven.

Tegen de tijdsgeest ingaan is moeilijk. Het is makkelijker om Jezus te verloochenen dan dat we onze rug recht houden. Een volgeling van Jezus zijn is niet meer populair en velen van ons hebben de wereld in ons leven toegelaten. Wij als christenen zijn de beste vrienden van de wereld geworden.

Als wij ons schamen voor Jezus dan zal Jezus Zich ook schamen voor ons wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van de Vader. Een beetje de leugen najagen, een beetje luisteren naar het kwaad zal ons doen schamen voor Jezus. Laten we sterk zijn en ons verdiepen in het evangelie van Jezus. Laten we vol zijn van Jezus en dat uitdragen naar iedereen om ons heen. Hij is waardig alle eer.

This entry was posted in 41 Markus. Bookmark the permalink.