De laatste schaal van Gods toorn

17 En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: Het is geschied. (Openbaring 16:17)

Dit laatste gedeelte van hoofdstuk 16 moet een enorme wereldwijde verschrikking zijn voor de volken. In het nieuws zien wij soms grote rampen, maar op dat moment zal het overal zo zijn. Want dit is het laatste oordeel dat God brengt op aarde. Bij de laatste schaal is het volbracht.

18 En er kwamen  stemmen, donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo’n aardbeving, zo groot! 19 En  de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in  gedachtenis, en Hij gaf haar  de drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn. (Openbaring 16:18-19)

De afgelopen tijd hebben we de gevolgen gezien van aardbevingen. Maar deze aardbevingen zullen groter zijn dan de wereld ooit heeft meegemaakt. Steden zullen instorten, er zal weinig overblijven van wat de mens heeft gemaakt.

Las Vegas wordt gezien als de stad van het gokken. Ook al zijn er andere plekken waar men ook gokt, dit is de hoofdstad van het gokken. Zo is Babylon de ‘hoofdstad’ van het lasteren van God. Babylon is de oorsprong van het gedachten goed van vandaag de dag. En God herinnerd Zich dat en stort de drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn over haar uit. Deze ‘grimmige toorn’ is een dubbele toorn van God.

42 Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd. (Markus 9:42)

En zo oordeelt God. Het oordeel komt harder aan bij de mensen die niet alleen zelf hun leven hebben verpest, maar ook dat van andere mensen. De makers van het kwaad, mensen die geen enkel moraal meer hebben en dit ook nog leren aan andere, zij zullen zwaarder worden gestraft.

Babylon de bron van het kwaad hier op aarde. Laten we haar niet volgen, maar ons ver houden van wat er op ons afkomt in deze wereld. Het is nog niet zo raar om de televisie het kastje van de duivel te noemen.

This entry was posted in 41 Markus, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.