De leugen doorgronden

34 En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. (Markus 8:34)

 Gisteren heb ik duidelijk willen maken dat we niet in een veilige zone leven. We leven in vijandig gebied waar de duivel hard bezig is om ons af te leiden van de waarheid. En vele christenen zijn er net als Petrus voor gevallen. Leugens die beter lijken dan het plan van God zelf.

Direct nadat Jezus Petrus heeft terecht gewezen begint Hij te preken. Jezus gaat juist benadrukken dat verloochening de weg is die we moeten gaan. En deze waarheid staat haaks op de leugen van de duivel die gaat voor menselijk succes.

35 Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden. (Markus 8:35)

De duivel speelt in op ons gevoel van gemak in het leven. Wij moeten ons leven zo makkelijk mogelijk maken zodat we zoveel mogelijk plezier kunnen hebben. Lijden voor het evangelie willen we niet meer, we doen liever water bij de wijn dan dat we geconfronteerd worden met ons geloof.

De leugen: ‘we moeten het lijden niet opzoeken’, betekend eigenlijk dat we het uit de weg willen gaan. Wij hebben de makkelijkste weg gekozen, de weg van de minste weerstand. Wij willen niet meer sterk voor het evangelie staan maar liever een succesverhaal hebben die in deze wereld past.

Wat is de weg die de Vader met ons wil gaan? Het kruis of aards succes?

This entry was posted in 41 Markus. Bookmark the permalink.