Gods woord staat vast

Psalm 56

11 In God prijs ik het woord,
in de HEERE prijs ik het woord.
12 Ik vertrouw op God, ik vrees niet;
wat zou de mens mij kunnen doen?
(Psalm 56:11-12)

Wat is jouw woord waard? Als jij iets zegt, nemen mensen dat dan serieus? Het was maar een grapje, ik bedoelde het niet zo, zijn vaak gehoorde excuses voor verkeerde woorden. Woorden die iemand pijn deden, beloften die we niet zijn nagekomen. Voor God zijn woorden helemaal niet zo leeg, elk woord dat Hij spreekt zal nooit leeg terugkeren.

En daarom heeft David alle reden om de woorden van God te prijzen. De woorden van God zijn geen politieke beloften die altijd weer gebroken worden. God spreekt en het zal gebeuren, God belooft en we kunnen er ja en amen zeggen want die woorden zullen vrucht dragen.

En daar komt het vertrouwen van David vandaan. Vers 12 is een vers dat komt uit het vertrouwen op God. Niets vrezen, nergens bang voor zijn, weten dat geen mensen tussen jou en God in kan staan. Dat kan alleen als we voor de 100% op de beloften van God vertrouwen.

Prijs Hem om Zijn woord, verheerlijk Hem om Zijn beloften want dan kun je weten dat God goed is. Hij is goed, Hij is trouwen daar mogen wij op vertrouwen. Psalmen zingen komt voort uit het vertrouwen op God. Vertrouwen dat Hij Zijn beloften houdt.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.