Geloften nakomen

Psalm 56

13 O God, op mij rusten geloften, aan U gedaan;
ik zal ze aan U met dankzegging nakomen.
14 Want U hebt mijn ziel gered van de dood
– hebt U niet mijn voeten voor struikelen behoed? –
zodat ik voor Gods aangezicht zal wandelen
in het licht van de levenden.
(Psalm 56:13-14)

Het is geen eenrichtingsverkeer, het moet voorbij zijn met onze lauwheid in onze relatie met God. Vergeet alle smoesjes die ons vertellen dat we niets goeds kunnen doen. Nergens in de bijbel staat dat we hopeloos zijn en pas een goed geestelijk leven kunnen hebben als we dood zijn. Nu is het de tijd om te laten zien waar we echt naar verlangen en dat staat wel in de bijbel.

Het initiatief lag bij God, maar ligt nu bij jou. Hij heeft Zijn hand uitgestoken, Hij heeft Zijn Zoon als offer gegeven zodat wij het nieuwe leven mogen binnen gaan. Jezus solliciteerde niet voor schoonmaker, Hij kwam niet om alleen even onze zonden af te wassen zodat wij er geen problemen meer mee hebben. Hij kwam om ons weer in relatie te brengen met de Vader. Hij is de eerstgeborene en wij zijn Zijn broers en zussen.

De relatie die David had is slechts een voorbeeld, onze relatie mag zoveel dieper gaan dan dat van David. Ook wij mogen geloften doen aan de Vader, ook wij mogen ons houden aan geloften die wij Hem hebben gedaan. Ook wij mogen voor Gods aangezicht wandelen in het eeuwige licht dat al meer dan 2000 jaar schijnt.

Als we deze verzen lezen moet het ons jaloers maken, moet het ons naar de Vader toe drijven. Dit is ons verlangen, die is wat wij ook in ons leven willen zien. Geen leeg leven waarin het evangelie als een keuken wondermiddeltje werkt, maar een evangelie dat ons hele leven op de kop zet, waar voor de troon van God wandelen.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.