Daily Archives: September 14, 2019

De scheidslijn

Psalm 55 23 Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. 24 Maar U, o God, U zult de mannen van bloed en bedrog doen neerdalen in … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De scheidslijn