Daily Archives: September 5, 2019

Opschonen

Psalm 55 10 Verslind hen, Heere, verwar hun taal, want ik zie geweld en onenigheid in de stad. 11 Die omringen haar op haar muren, dag en nacht; onrecht en onheil zijn binnen in haar. 12 Enkel verderf is binnen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Opschonen