Muziek

Psalm 45

1 Een onderwijzing, een lied over de liefde, voor de koorleider, van de zonen van Korach, op ‘De lelies’.
2 Mijn hart brengt een goed woord voort;
ik draag mijn gedichten voor over een Koning;
mijn tong is een pen van een vaardige schrijver.
3 U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen;
genade is op Uw lippen uitgegoten,
daarom heeft God U voor eeuwig gezegend.
(Psalm 45:1-3)

Veel wat er in onze wereld gebeurd heeft te maken met muziek. De radio, de tv, concerten en zelfs onze kerkdiensten. De ene is meer begaafd in het maken van liederen dan de ander maar het raakt toch altijd weer een gevoelige snaar in ons als we iets moois horen. En nu moeten we realiseren dat muziek ook geschapen is door God, het is Zijn vinding en wij mogen er van genieten.

En zo begint deze psalmist aan zijn psalm, hij ziet de gave van God in het schrijven en componeren van muziek. En die gave gebruikt hij om mooie liederen over hun koning te schrijven. Maar kan dat eigenlijk wel als christen, zouden wij een mooi lied over de dominee kunnen schrijven bijvoorbeeld?

We hebben context nodig, voor koning David was er maar 1 reden waarom hij koning was. Hij was geroepen door God en diende God in zijn dienst aan de mensen. David was niet zomaar een koning die een mooie baan had, hij was een koning naar Gods hart. Samen met God wandelde hij in zijn liefde voor het volk. Het is deze band die in die lied naar voren komt, het is de relatie met God die David had die hier wordt bezongen.

Daarom zijn er ook geen psalmen over bijvoorbeeld Achab, hij had die relatie niet en daarom is er niets over hem gezongen. De schrijver is een geestelijke schrijver en ziet het geestelijke leiderschap van David. Hij ziet de verbondenheid en de innigheid waarmee God in Davids leven aan het werk is en daarin ook in het volk aanwezig is. Het gaat om God, het gaat om het leven dat wij met Hem hebben.

Muziek is iets moois en vele hebben de gave. Ook een gave om nieuwe liederen te schrijven. Laten we dat niet tegenhouden, maar laten we dat stimuleren. Het hoeven geen liederen te zijn die beroemd worden, maar liederen die in onze gemeente kracht hebben en de gave van God openbaren. Muziek maken mag ook vandaag nog.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.