Toewijding

Psalm 45

11 Luister, dochter, en zie, en neig uw oor:
vergeet uw volk en het huis van uw vader.
12 Dan zal de Koning verlangen naar uw schoonheid;
omdat Hij uw Heere is, buig u voor Hem neer.
13 De dochter van Tyrus zal komen met een geschenk;
de rijken onder het volk zullen trachten uw aangezicht gunstig te stemmen.
(Psalm 45:11-13)

Jezus vraagt van ons een toewijding die boven elke andere toewijding gaat. We kunnen zo gepassioneerd zijn over onze hobby of voor sommige mensen zelfs hun werk, maar zouden we zo’n toewijding kunnen hebben in het koninkrijk van God? Zoals hier in deze verzen de dochter haar hele leven opgeeft om haarzelf aan de koning te geven zo mogen wij ook ons leven helemaal aan Jezus geven.

Toewijding gaat verder dan naar de kerk gaan en onszelf christen noemen. Bij toewijding komt Jezus op de eerste plek te staan, is Jezus het enige waar wij naar verlangen?

Het probleem is dat wij God niet kennen zoals in dit vers wordt beschreven. De heerlijkheid, de majesteit waarmee Hij zich omringt. Hij is God, de hoogste, boven alles, de alpha en de omega. En zo kunnen we nog wel even doorgaan, maar op het moment dat wij ons dat realiseren zal onze toewijding zoveel groter zijn. Denk aan die mensen die fan zijn van een bepaalde persoon. Ze verzamelen alles, ze bezoeken alle concerten en ga zo maar door. Wij dienen een God die zoveel heerlijker is.

Vergeet alles wat je hebt en wie je bent, leg het allemaal neer en zoek God. Deze verzen zijn een oproep aan ons om meer te doen met ons geloof dan het saaie religieuze leven dat we nu hebben. Hij wil alles geven voor ons, laten wij alles geven voor Hem. Hij is het waard, niet omdat we domme onwetende mensen zijn, maar juist omdat we Hem hebben leren kennen voor Wie Hij werkelijk is.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.