Echt geloof

Psalm 44

23 Maar om U worden wij de hele dag gedood;
wij worden beschouwd als slachtschapen.
24 Word wakker! Waarom zou U slapen, Heere?
Ontwaak! Verstoot ons niet voor altijd.
25 Waarom zou U Uw aangezicht verbergen,
onze ellende en onze onderdrukking vergeten?
26 Want onze ziel ligt neergebukt in het stof;
onze buik kleeft aan de aarde.
27 Sta op, ons te hulp,
verlos ons omwille van Uw goedertierenheid.
(Psalm 44:23-27)

Een beeldspraak die misschien niet zo past in onze maatschappij. Wij hebben een maatschappij waarin we netjes met elkaar omgaan, de wetten beschermen ons voor elkaar en de sociale voorzieningen moeten een vangnet zijn voor de mensen die achtergesteld raken. We kunnen ons niet inbeelden dat we in een situatie raken waarin de schrijver zich bevind.

Maar hier in India is het een heel ander verhaal. Daar zien we mensen die in de goot liggen, mensen die geen hoop hebben. Zij hebben deze boodschap nodig, een God naar wie ze deze gebeden kunnen bidden. Want de schrijver is oprecht in zijn gebeden, hij snapt het even niet. En wij mogen dan alles snappen in het leven en andere mensen vertellen hoe wij denken dat het zit, maar dat is niet het antwoord.

Wij komen met westerse antwoorden waarin we alles zelf proberen te regelen. En daar hebben hier niets aan, zij hebben nog steeds een echt wonder nodig, een wonder waarin God Zijn heerlijkheid laat zien. Zij moeten op God gericht zijn, zij mogen naar Hem verlangen, want er is niemand anders die naar hen omkijkt. Het geld van het westen lost hun problemen niet op, de westerse manier van denken lost hun problemen niet op.

Zij hebben nog echt het geloof, de worsteling voor Gods werk en hulp in hun leven. En misschien moeten wij daarom leren van de kerk in India en andere derde wereld landen. Zij hebben God echt nog nodig, zij mogen echt deze woorden van de psalmist gebruiken. Voor hen is het geloof niet een theologie die ze andere mensen proberen op te leggen, voor hen is geloof het dagelijks leven. En daar moeten wij van leren, wij die alles voor elkaar hebben, wij die zonder het geloof in Jezus wel verder kunnen.

Want wees maar niet gerust, ons leven ligt veel dichter bij de vijf dwaze maagden. En het doet ons helemaal niets. Wij moeten leren van de christenen die het moeilijk, kom niet voor hen op, maar leer van hen wat echt geloof is.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.