Gods heerlijkheid in jou

Psalm 45

4 Gord Uw zwaard aan de heup, o Held,
het zwaard van Uw majesteit en Uw glorie.
5 Rijd voorspoedig uit in Uw glorie,
op het woord van waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid;
Uw rechterhand zal U ontzagwekkende daden leren.
6 Uw pijlen zijn scherp;
zij treffen het hart van de vijanden van de Koning.
Volken zullen onder U vallen.
(Psalm 45:4-6)

Het klinkt goed om in deze psalm de Koning Jezus te zien, dit zijn precies de woorden die Hem moeten beschrijven. Misschien is het wel profetisch, maar toch ontwijken wij daarmee de eerste vraag, hoe kan dit nu worden geschreven over David? Of nog beter, hoe kan men dit soort liederen schrijven over een koning? Want de schrijver had toch echt hun eigen koning voor ogen.

We moeten er rekening mee houden dat David geen normale koning was. Hij was de koning die gezalfd was door God, hij was de koning die de man naar Gods hart werd genoemd. Hij was het profetische beeld van de grote koning die moest komen. Jezus werd niet voor niets de Zoon van David genoemd, omdat Hij de vervulling was van de belofte die God aan David had gedaan.

David is onderdeel geworden van het werk van God, hij heeft zichzelf losgelaten en is in zijn verlangen en zijn doen samengesmolten met de verlangens van God. Dit loflied gaat niet zozeer over de persoon David, het gaat om de David waarin God Zijn werk doet. Want iemand die zichzelf durft los te laten en helemaal in God durft te wandelen, is degene die werkelijk God alle lof en eer geeft. En Jezus is daarin verder gegaan, het was ook Zijn leven die ons liet zien hoe goed God is.

Ook wij blijven teveel hangen aan namen en gezichten. Wij hebben het ook over dominee zus en zo of een bijzondere spreker. En dan zijn we al de verkeerde kant op gegaan, het gaat namelijk altijd om de inhoud, om de werkelijkheid van God die in ons leven de praktijk wordt. Als wij naar mensen kijken willen we dat deze verzen over Jezus gaan, maar als we kijken naar de heerlijkheid van God, dan gaan deze verzen toch echt over koning David die vol van de zalving van God de heerlijkheid van God laat zien hier op aarde.

En ook dat is wat Jezus al zei, ons leven moet Gods heerlijkheid openbaren, zodat mensen Zijn goedheid verheerlijken. Het gaat niet om de persoon het gaat om het karakter, om de goedheid die God elke keer weer openbaart. En dat kan ook in jou gebeuren.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.