What’s in the name

Psalm 45

8 U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid;
daarom heeft Uw God U gezalfd, o God,
met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.
(Psalm 45:8)

Het staat er letterlijk, de koning wordt hier een god genoemd. En waarschijnlijk gaat dat over koning David. En hoe graag we dit ook op Jezus willen toepassen het is op dat moment niet zo bedoeld. Ja het maakt de bijbel lezen een stuk makkelijker als we er filters over gaan leggen waardoor onze huidige theologie niet wordt geconfronteerd met eventuele fouten, maar zo zullen we nooit de waarheid zien. Want als we de waarheid willen zien moeten we er voor open staan dat wij het misschien wel fout hebben.

En daarom moeten we durven om buiten ons hokje te denken, even niet vasthouden aan de ingebakken theologie. De koning wordt hier een god genoemd die door God zelf gezalfd is. De koning wordt hier zover verhoogd dat hij bijna of zelfs helemaal gelijk gesteld wordt aan God. Maar we leven nu in een wereld waarin de mens centraal staat, ook in de meest reformatorische gemeenten staat de mens in het middelpunt.

Mensen worden op voetstukken gezet, mensen worden bepaalde reputaties toegedicht. Maar wat als het niet om de persoon gaat, niet om jou, met jouw mooie naam? Wat als het gaat om wat je doet en de keuzes die je maakt? Want dan maakt het niet meer uit of je de titel dominee voor je naam hebt staan, het gaat dan om het werk dat je doet. En dan kunnen er opeens veel meer leraren, profeten en zelfs apostelen in de gemeente bestaan.

Wij zijn het die de mens elke keer zo omhoog tillen, zoals wij nu praten over de apostelen Petrus of Johannes, zo waren het de religieuze leiders in de tijd van Jezus die Mozes en Abraham gebruikten om hun positie kracht bij te zetten. We doen hetzelfde, we kijken naar de persoon, of het nu Luther of Calvijn is, of die favoriete dominee of voorganger. Allemaal voetstukken die ons geloof kapot maken.

God wil door ons werken, Hij wil in ons leven vruchten zien die niets te maken hebben met een bepaalde positie. Hij wil Zijn genade en Zijn rechtvaardigheid openbaren in ons leven. En elke hint die ook maar kijkt naar de status van een mens doet tekort aan wat God wil bereiken in jouw leven. Blijf niet hangen aan titels, het betekent helemaal niets, het gaat om wat jij doet in dit leven.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.