Twee kanten

Psalm 37

38 Maar de overtreders worden tezamen weggevaagd,
het einde van de goddelozen wordt afgesneden.
39 Maar het heil van de rechtvaardigen komt van de HEERE, taw
hun kracht ten tijde van benauwdheid.
40 De HEERE zal hen helpen en hen bevrijden;
Hij zal hen bevrijden van de goddelozen en hen verlossen,
want zij hebben tot Hem de toevlucht genomen.
(Psalm 37:38-40)

Er zijn twee kampen op deze wereld. Aan de ene kant de goddelozen en aan de andere kant de rechtvaardigen. En God heeft een kant gekozen en Hij heeft de goede kant gekozen. En nu is het aan ons om ook een kant te kiezen, want ingeschreven staan bij een kerkelijke gemeente staat niet gelijk aan het kiezen van een kant. Het verlangen naar een rechtvaardig leven is de echte keuze.

Deze hele psalm is er op gericht om het verschil te laten zien tussen de goddeloze en de rechtvaardige. Vers voor vers benadrukt David dat het leven van een rechtvaardige het leven is waar wij naar moeten verlangen. Want dat is het leven waar Gods vrede en zegeningen op rust. God is degene die de goddeloze tegenwerkt maar voorspoed geeft aan de rechtvaardige.

Alleen als je het zeker weet dat er geen God is dan betekent deze boodschap niets. Maar op het moment dat je wel degelijk denkt aan een bovennatuurlijk bestaan is de boodschap van levensbelang. We moeten verlangen naar het koninkrijk van God, we moeten verlangen naar Zijn rechtvaardigheid. Daar zit het leven, daar zit werkelijk de zegeningen.

Er zijn kerken waarin ze de zegeningen verbinden aan de goede daden die we doen. Als je zoveel geld weggeeft zal God je nog veel meer zegenen. Maar voor David is het duidelijk het is ons verlangen naar rechtvaardigheid dat God zal bevestigen. En dat is waar wij op gericht moeten zijn. Wees niet egoïstisch, Gods zegen is niet te koop, het is alleen het geloof dat verlangt naar Gods rechtvaardigheid dat Zijn aandacht trekt.

God heeft een kant gekozen, Zijn verlangen is naar heiligheid en goedheid in ons leven. Niet als een last, maar als een lust waarin we hopen op Gods heerlijkheid en genade in ons leven.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.