Meer dan overvloed

Psalm 37

16 Het weinige dat de rechtvaardige heeft, teth
is beter dan de overvloed van vele goddelozen.
(Psalm 37:16)

En ook deze uitspraak van David is er een die in totale contrast staat met hoe de wereld denkt. Het klopt gewoon niet, iemand die meer heeft hier op aarde heeft het echt wel beter, is de overtuiging. En dat is ook in de kerk een normale gedachte, want hoe vroom wij ook zijn, we kijken toch elke keer weer met ‘medelijden’ naar mensen in arme landen. Als mensen hier in India op bezoek komen dan vraagt men zich vaak af hoe men zo gelukkig kan zijn terwijl ze in een bamboe hutje wonen.

Dat komt omdat we in het westen en ook in de kerk van het westen zo gericht zijn op het materialistische. Wat wij hebben bepaald wie we zijn en wat we kunnen doen. Dat zit zo in onze gedachten gebakken dat we ook niets van God verwachten. Als we nagaan wat wij de laatste paar dagen gebeden hebben, dan moeten we eerlijk zijn dat er heel weinig is dat we van Hem hebben verlangd.

Wanneer wordt rechtvaardigheid belangrijker dan een leven in welvaart? Wanneer staat God en Zijn koninkrijk werkelijk op nummer 1 in ons leven? Doe hier niet te makkelijk over, durf jezelf te confronteren met deze vragen. Juist als we christen denken te zijn moeten we hier over nadenken.

David spreekt uit ervaring, hij heeft alles, hij is koning en toch weet hij dat daar de sleutel niet zit. Het echte leven begint bij een leven dat verlangt naar rechtvaardigheid. En als dat betekent dat we weinig hebben, dan weten we dat we het beter hebben dan de overvloed van de goddelozen. Het is tijd dat we stoppen met klagen, het leven in God is de kracht, het echte leven. Geloof jij het?

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.