Goddelozen

Psalm 37

14 De goddelozen hebben het zwaard getrokken cheth
en hun boog gespannen,
om de ellendige en de arme neer te vellen,
om af te slachten wie oprecht wandelen.
15 Hun zwaard zal in hun eigen hart dringen,
hun bogen zullen gebroken worden.
(Psalm 37:14-15)

Het gaat hier om de goddelozen, zij zijn het die het kwaad bedrijven. David heeft het over het afslachten van mensen die oprecht wandelen. Met geweld willen ze een einde maken aan het rechtvaardige in God. Maar David voegt er wel nog even aan toe dat hun eigen hart doorboord zal worden. De plannen die ze hadden zullen ongedaan worden gemaakt, het recht zal altijd winnen.

Nu lijkt dit beeld heel ver bij ons vandaan te staan. Natuurlijk zijn er wel een hoop landen waar dit helemaal niet zo raar is, maar Nederland? En daarom moeten we eerst naar het woord goddelozen kijken, want dat is nu net het woord dat nog steeds van toepassing is. Want David heeft het over goddelozen in een land als Israel, iedereen is daar een kind van Abraham, maar blijkbaar zijn daar ook goddelozen.

Goddeloos zijn heeft niets te maken met het niet-christen zijn. Goddeloos zijn is God niet vrezen in ons leven. God is dan niet betrokken bij ons leven, Hij heeft geen invloed. En als wij zo leven dan heeft dat vaak tot gevolg dat wij ons ook verzetten tegen mensen die wel rechtvaardig willen leven. En dat gebeurt ook in de kerk. Mensen die God niet vrezen verzetten zich automatisch tegen wat God wil doen, denk aan de geestelijke leiders in de tijd van Jezus.

De vraag is niet of wij christen zijn, de vraag is of we God vrezen? Hebben wij een God rijk leven? Want de kans is groot dat als we christen zijn zonder God te vrezen dat we ons in werkelijkheid verzetten tegen het werk van God. Het zal dan niet met een zwaard zijn, maar we verzetten ons bewust of onbewust tegen het werk van God.

Wees niet goddeloos, laat God echt toe in jouw leven. Want als je dat doet mag je weten dat je niet tegen het werk van God ingaat. Want in werkelijkheid is er een hoop werk in de kerk dat in werkelijkheid tegen God in gaat omdat het goddeloos, zonder god. Zoek actief naar God in jouw leven, laat Hem tot jou spreken en leer te luisteren.

This entry was posted in Bible. Bookmark the permalink.