Het echte evangelie

Psalm 37

10 Nog even, en de goddeloze zal er niet meer zijn; waw
u zult op zijn plaats letten, maar hij zal er niet wezen.
11 Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten
en vreugde scheppen in grote vrede.
(Psalm 37:10-11)

Als we deze verzen bekijken vanuit werelds perspectief klinkt het zo onrechtvaardig. Hoe kan God dat nu doen, al die lieve mensen die wat fouten maken en dan zo hard aan de kant worden gezet? En hoe kan het dat al die andere mensen die ook wat fouten maken, maar zich toevallig christen noemen, die krijgen wel alles?

En misschien zit daar het probleem, misschien hebben wij het evangelie zo vervormd dat deze rare kronkel er in terecht is gekomen. Mensen die zichzelf toevallig als christen zien worden wel geaccepteerd door God maar al die andere mensen die precies hetzelfde leven en soms zelfs beter gaan naar de hel. Het klopt niet, en niet omdat we God niet kunnen begrijpen, maar omdat dit een vervormd evangelie is.

Het oude en het nieuwe testament staat vol met het verlangen van God naar een rechtvaardig leven. En dat is na het kruis echt niet veranderd. En daarom gaat dit vers niet over christenen, het gaat over mensen die God oprecht willen dienen. De zachtmoedigen waar Jezus het ook over had.

Het evangelie is niet een religie die we aanhangen, waardoor we het geluk om naar de hemel te gaan. Het evangelie is het goede nieuws dat ons zachtmoedig maakt. Het evangelie is het vervullen van een verlangen naar de grote vrede in ons hart en om ons heen.

We moeten af van het identiteitschristen evangelie, want dat valt als een kaartenhuis uit elkaar. Het evangelie wil van ons die zachtmoedigen maken en dat zijn de echte christenen, zij volgen Jezus met hun hele hart.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.