De aarde bezitten

Psalm 37

8 Laat uw woede bedaren en laat uw grimmigheid varen; he
ontsteek niet in woede – het brengt slechts kwaad.
9 Want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden,
maar wie de HEERE verwachten,
die zullen de aarde bezitten.
(Psalm 37:8-9)

Als we werkelijk op God vertrouwen, als we echt overtuigd zijn van Zijn goedheid voor ons leven, dan is er geen enkele reden om jaloers te zijn of om boos te zijn. Waarom maken we ons nog druk over wat andere mensen allemaal voor elkaar krijgen, het maakt van ons alleen maar lelijke mensen. Misschien niet van de buitenkant, maar van binnen zeker wel.

Boosheid brengt slechts kwaad, jaloezie maakt ons van binnen kapot. We zijn altijd bezig met een verlangen dat buiten onszelf ligt. Sterker nog we zijn dan bezig met een verlangen dat niet eens binnen ons bereik is, een verlangen dat gebaseerd is op het feit dat iemand anders het heeft. En hoe oneerlijk het allemaal ook lijkt, David is er van overtuigd dat het beter is als we het van God blijven verwachten.

En dat is een keuze die we heel duidelijk moeten maken, een keuze in geloof. Want dat betekent dat we echt moeten geloven dat God alles recht zal zetten. Of het nu voor ons is of voor onze kinderen, God zal het recht laten zegevieren. En dat is toch echt een geloof dat deze boosheid en jaloezie tegen moet gaan.

5 Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. (Mattheus 5:5)

Geloof jij dat God uiteindelijk het goede zal belonen? Geloof jij dat het de nederigen zijn die de aarde zullen beërven? Het vraagt een oprecht vertrouwen op, een oprecht verlangen naar Gods hand en goeds goedheid in ons leven.

Eigenlijk zijn deze verzen parels, heerlijke woorden die ons laten zien dat er een weg is die werkelijk beloond zal worden. Ga geloven, vertrouw er op dat God er voor zal zorgen dat de nederigen die het van Hem verwachten de aarde zullen bezitten.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.