God is goed

Psalm 37

7 Zwijg voor de HEERE daleth
en verwacht Hem;
ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is,
over een man die listige plannen uitvoert.
(Psalm 37:7)

Want dat is geloof, een sterk vertrouwen in dat wat God aan het doen is in ons leven. En dat vertrouwen laat dan weten dat we er van overtuigd zijn dat wat God doet goed is. Want dat is vaak het probleem, een vertrouwen in het goede in God. We moeten er van overtuigd zijn tot in het diepste van ons bestaan dat we te maken hebben met een heilige en goede God.

Wat Hij doet in jouw leven is perfect er is geen enkele reden om te klagen. En dat is waar wij ons aan vast moeten houden. Want op het moment dat we daaraan gaan twijfelen gaat het fout, vertrouwen we meer op ons eigen inzicht en beginnen we te klagen over de omstandigheden. We kijken dan niet langer meer naar wat God in ons leven wil doen, sterker nog we sluiten Hem buiten.

En natuurlijk zullen we dat niet beamen, natuurlijk zijn wij er van overtuigd dat we God alle ruimte geven, maar in werkelijkheid is er geen enkele ruimte voor Hem om Zijn goedheid te openbaren. Want het gaat om de ruimte die wij Hem geven in gebed, in onze wandel, het werk dat Hij mag doen in ons leven omdat wij er naar verlangen. Want alleen dat laat zien dat wij werkelijk geloven in Zijn goedheid.

Verwacht het van Hem, wees stil en verwacht het van Hem. Zoek geen andere weg en kijk zeker niet naar de mensen om je heen. Want de mensen die dat zullen nooit zien hoe goed God is. Ze zullen nooit kunnen ervaren de goedheid van God. Wees niet jaloers, kijk niet naar anderen, kijk naar de goedheid van God en vertrouw er op met je hele hart.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.