Verfrissend christen

Psalm 37

6 Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht,
uw recht doen stralen als de middagzon.
(Psalm 37:6)

En dat is nu precies wat het kruis in ons leven moet doen. En dat maakt het evangelie zoveel mooier dan wat velen van ons tot nu toe te horen hebben gekregen. Een kruis dat ons wast van onze zonden om toegang te kunnen krijgen voor de hemel valt in het niets bij wat David hier al voor ogen had. David heeft het hier over een rechtvaardigheid in ons leven dat begint te schijnen als het morgenlicht.

Het morgenlicht verschijnt na een lange nacht, het morgenlicht is het licht van opluchting, van een nieuwe dag, een nieuw begin. Op het moment dat onze rechtvaardigheid gaat schijnen zal het als het morgenlicht zijn. Mensen zullen zich verheugen bij het zien van Gods rechtvaardigheid in ons leven. Mensen zullen zien dat het God is die het in ons leven doet, het is Gods kracht waardoor wij rechtvaardigheid liefhebben en het zal mensen aantrekken.

De duivel heeft er hard aan gewerkt, hij wil dat de wereld denkt dat heiligheid en rechtvaardigheid saai is. Maar als mensen echte rechtvaardigheid zien, als ze Gods liefde en goedheid geopenbaard zien in ons dan zullen ze zien hoe mooi het is. Het zal verfrissend zijn, want oprechtheid is bevrijdend.

Het is God die dit in ons leven wil doen, Hij wil door het kruis van Jezus, door de Heilige Geest in ons leven een licht zijn in de wereld. Ook Jezus zei het, laat je licht schijnen zodat mensen kunnen zien hoe goed God is en Hem prijzen. Wij zijn het licht, wij zijn de openbaring die God wil laten zien aan de wereld. Maar dat betekent wel dat we God in ons leven moeten laten werken en dat vraagt volledige overgave.

Het is een heerlijk beeld dat David hier schetst en nu is het aan jou, durf je het te geloven? Durf je te geloven dat God in jouw leven als het morgenlicht wil zijn, mensen die naar jou kijken en geloven dat er echt een God is? Zolang we vast blijven houden aan onze stoffige dogma’s zullen we mensen afschrikken, maar op het moment dat we God in ons leven laten werken en Zijn rechtvaardigheid werkelijkheid wordt zullen we een verfrissing zijn voor de mensen om ons heen.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.