Schep vreugde in de Heere

Psalm 37

4 Schep vreugde in de HEERE,
dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.
(Psalm 37:4)

Zal dit echt gebeuren? Zal God ons geven waar ons hart naar verlangt? In een goede gereformeerde theologie zal dit niet snel worden beaamd, eerst zal er een hele uitleg komen waarom God dat niet zomaar zal doen. En daarin zal de slechtheid van de mens en de soevereiniteit van God de boventoon voeren. Alles zal er aan gedaan worden om onze betrokkenheid bij Gods werk te ondermijnen.

Het vers is duidelijk, schep vreugde in de Heere en Hij zal ons geven wat ons hart verlangt. Het zijn dus mensen die er voor kiezen om vreugde te vinden in God die het antwoord zullen vinden van de verlangens in hun hart. En nu moeten we stoppen met het vinden van excuses, probeer niet een uitweg te vinden uit dit vers.

Jij hebt een keuze om vreugde te vinden in de Heere. Dat betekent dat we leren om ons te verblijden in de verlangens van de Heere. We leren om te zien hoe goed God is en dat we daarin mogen wandelen. En dat is een keuze, we zoeken dan naar de heerlijkheid en de goedheid van God en we zijn er blij mee.

En dan kunnen we ook begrijpen dat God dan de verlangens van ons hart zal geven. Want wij zoeken naar het hart van God, wij zoeken naar wat Zijn verlangen is. Wij verlangen om Zijn goedheid te zien en we worden er blij van. We verheugen ons in het goede van God en dat zal ons hart alleen maar mooier maken. Ons hart veranderd dan naar een hart dat hoopt op de schoonheid van God.

Mensen die zich verblijden in God, zijn de mensen die blij zijn met de Heiligheid van God. Zij zijn bezig met Zijn goedheid en Zijn heerlijkheid. Het hart vult zich dan ook met heilige verlangens. En die verlangens zal God beantwoorden. Het is jouw keuze, verblijd je in de Heere.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.