Gericht op het goede

Psalm 37

1 Een psalm van David.
Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, aleph
benijd niet wie onrecht doen.
2 Want als gras zullen zij snel verdorren,
als groene grasscheutjes zullen zij verwelken.
3 Vertrouw op de HEERE en doe het goede; beth
bewoon de aarde en voed u met trouw.
(Psalm 37:1-3)

Jaloezie is een virus, het maakt kapot. En het laatste waar we jaloers over moeten zijn is waar de wereld mee bezig is. Soms zijn we zo gefixeerd op onze buren op wat andere mensen hebben, dat we daardoor helemaal vergeten dat wij het mooiste hebben dat we kunnen krijgen in dit leven. Wij kunnen voor de troon van God komen.

Vergeet zonden, het is niet om te benijden, het maakt ons leven kapot. Zelfs in de kerk zijn er discussies over zonden, wat net wel mag en wat net niet. Maar dat is niet wat we moeten doen met zonden. We moeten het niet benijden, we moeten inzien dat het rotzooi is en dat het uiteindelijk alleen maar dood brengt.

Vertrouw op God en doe het goede, vul je leven met het juiste in Jezus. Vul je leven met de Heilige Geest en laat Hem je kracht zijn voor wat je doet. Vergeet wat de wereld zo graag wil laten zien, het is pure jaloezie. Zoek God, zoek het koninkrijk der hemelen, zoek alles waar Jezus voor gestorven is. Hij is jouw kracht, Hij is jouw leven.

En als we daar op gericht zijn kunnen we vergeten waar de wereld mee bezig is. Dan hoeven we niet meer te debatteren wat net wel of niet kan als een christen. Dan is er een diep verlangen om het goede te doen, God ons leven te laten vullen met de liefde die in Hem is. Verdoe je energie niet met wat de wereld ons te bieden heeft, het is God die ons leven wil geven, echt leven.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.