God is goed

Psalm 36

6 HEERE, Uw goedertierenheid reikt tot in de hemel,
Uw trouw tot de wolken.
(Psalm 36:6)

Ook wij moeten hier zo van doordrongen raken dat het elk onderdeel van ons leven bepaald. Dit vers is niet zomaar een mooi vers dat we moeten zingen tijdens een kerkdienst, dit vers is een geloofsbelijdenis die in elk onderdeel van ons leven moet doorklinken. Gods goedheid reikt tot in de hemel, Zijn trouw tot in de wolken.

God is door en door goed, in alles, door alles, wat Hij ook doet, het is puur en rechtvaardig. In jouw leven, in het leven van de mensen om ons heen, in het hiernamaals, zelfs in het bestaan van de hel. Er komt zoveel twijfel op ons af, zoveel dingen lijken de goedheid van God tegen te spreken, maar daar moeten we niet naar luisteren.

David is er van overtuigd en wij moeten er ook van overtuigd zijn, God is goed, want alleen dan hebben we echt geloof. Want op het moment dat wij weten dat God goed is voor ons, dat alles wat Hij doet er is om voor ons om te groeien in Zijn liefde en rechtvaardigheid, dan is er ook een compleet vertrouwen. Wij mogen dan weten dat wat Hij doet goed is, en dat de uitkomst van alles in ons leven, groei is.

Heb jij er werkelijk vertrouwen in dat God goed is? Dat Zijn goedertierenheid reikt tot in de hemel? Laat het dan zien in jouw leven, laat zien dat je weet dat wat God aan het doen is en de plannen die Hij heeft met jouw leven, dat je er op vertrouwt. Dat je het leven met Hem met beide aanpakt, dat je niets liever wil dan Gods handelen in jouw leven.

Het is mooi vers, maar om het te zingen is er toch echt meer nodig dan een mooi orgel. Dit vers zingen we niet omdat de woorden door David zijn opgeschreven. Dit vers zingen we omdat we er werkelijk op vertrouwen dat God aan het werk is in ons leven en dat wat Hij doet, goed is. Stop met zeuren, stop met klagen, Hij is goed en zal het goede in jouw leven voortbrengen als je op Hem vertrouwt.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.