Daily Archives: September 5, 2018

Onze botten zijn veilig

Psalm 34 18 Zij roepen en de HEERE hoort, tsade Hij redt hen uit al hun benauwdheden. 19 De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, koph Hij verlost de verbrijzelden van geest. 20 De rechtvaardige heeft veel ellende, resj … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Onze botten zijn veilig