Het onderspit delven

Psalm 35

9 Dan zal mijn ziel zich in de HEERE verheugen,
zij zal vrolijk zijn in Zijn heil.
10 Al mijn beenderen zullen zeggen:
HEERE, wie is aan U gelijk!
U redt de ellendige van wie sterker is dan hij,
en de ellendige en arme van wie hem berooft.
(Psalm 35:9-10)

God is rechtvaardig en die rechtvaardigheid moeten wij proeven, moeten wij ontdekken in ons leven hier op aarde. Vergeet even alle dogmatiek die je hebt geleerd in jouw denominatie, vergeet alle kennis die je hebt opgedaan en beeld je eens in wat er zou gebeuren als jij op God zou gaan vertrouwen. Weinig christenen hebben er een beeld bij, ze zien niet waarom God naar Hen zou luisteren.

En het eerste probleem zit hem in de tweede helft van vers 10. David laat weten dat het God is die de ellendige redt van wie sterker is, de arme verlost van wie hem berooft. Maar daar identificeren wij onszelf niet mee, wij hebben het idee dat we het zelf kunnen oplossen. En dat is waarom onze overtuiging zo van belang is, zolang wij er van overtuigd zijn dat God niet hoort, of heel selectief luistert zullen wij geen geloof hebben in wat David hier beschrijft.

We moeten geloven dat wij werkelijk kunnen ervaren wat David heeft ervaren. We kunnen deze psalm niet meezingen zolang wij in ons eigen kasteeltje blijven zitten wachtend totdat we overgaan van dit leven naar het eeuwige leven. Maar dat heeft Jezus nooit gezegd, wij kunnen nu in het eeuwige leven wandelen, het begint hier. Een eeuwig leven waarin God onze God is.

We zullen nooit kunnen zeggen dat er niemand aan God gelijk is, als we het niet hebben gezien in ons leven. We kunnen niet zeggen dat God onze God is als we Hem niet ons God laten zijn. Want wanneer is het de laatste keer geweest dat al jouw beenderen zeiden dat er niemand gelijk is aan onze Heere? Want dat gebeurd alleen als het leven echt intens in God is.

Jouw ziel verheugd zich niet omdat je deze psalm leest, dat is vrome schijn. Je ziel verheugt zich pas echt als je Zijn goedheid mag ervaren. Als Hij het voor je opneemt omdat je op Hem vertrouwt.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.