God is overal

Psalm 33

13 De HEERE schouwt uit de hemel
en ziet alle mensenkinderen.
14 Vanuit Zijn verheven woonplaats aanschouwt Hij
alle bewoners van de aarde.
15 Hij vormt hun aller hart;
Hij let op al hun daden.
(Psalm 33:13-15)

Hoe God dit doet, geen idee. Maar Hij is God en de bijbel is hier erg consequent in, God ziet iedereen. Keer op keer wordt God beschreven als alomtegenwoordig, of het nu in de diepste oceaan is of op de hoogste berg, God is daar. God staat boven alles en ziet alles. Hij heeft zelfs invloed op ons leven, Hij vormt ons hart en let ook op onze daden.

Het idee dat God iedereen ziet heeft meerdere effecten. Voor de mensen die zich geborgen weten in God is het idee fantastisch. God is altijd met ons, Hij vormt ons hart en geeft ons rust. Ze weten zich beschermt ten alle tijden, wat er ook gebeurt, God is er om hen te helpen. De geborgenheid en de liefde geeft kracht om elke dag weer door te gaan.

Tegelijk kijken ze dan ook uit met wat ze doen, ze weten dat God hen ziet. Ze vrezen God, niet uit angst, maar omdat ze Hem lief hebben en verlangen naar Zijn aanwezigheid. Een aanwezigheid die heilig is in alles. Heilig in liefde en heilig in rechtvaardigheid. En deze bewustzijn maakt het leven nog sterker, keuzes worden dan gemaakt met de wetenschap dat God er bij is.

Maar voor mensen die niets met God te maken willen hebben is deze wetenschap angstig. Ze willen het liefst deze gedachte blokkeren, God ziet helemaal niets, er is helemaal geen God. Maar de gedachte alleen al dat het misschien wel zo zou kunnen zijn is dan een angstige gedachte. Hoe kom ik hier uit, want blijkbaar is God wel geïnteresseerd in wat ik doe.

De Heere ziet alles, niet omdat het ons angstig moet maken, maar omdat het ons naar Zijn hart moet brengen. Hij ziet alles, Hij weet alles, Hij kent ons beter dan dat wij onszelf kennen. Hij weet de gedachten van ons hart, nog voordat we gesproken hebben weet Hij al wat er gaat komen. En dat moet ons bevrijden, sterk maken. En dat kan beginnen bij een angst, maar het moet eindigen bij het verlossende leven in Gods geborgenheid. God is altijd daar.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.