Gods moraal in Nederland

Psalm 33

12 Welzalig het volk dat de HEERE tot zijn God heeft,
het volk dat Hij Zich als eigendom verkozen heeft.
(Psalm 33:12)

Nederland staat in de finale van het wk voetbal en heel Nederland weet het. Het merendeel zal achter de televisie zitten om te kijken of WIJ gaan winnen. We zijn een volk, een land apart, hebben daar een speciaal gevoel bij. Maar voor de bijbel is er een andere reden dat we worden opgedeeld in volken, het gaat in de bijbel niet om ons als ras of onze vaderlandsliefde, het gaat in de bijbel om de visie die een bepaald land heeft.

En dat is de morele visie, zijn we als land bezig om rechtvaardigheid te laten zegevieren. En dat is toch vaak een verantwoordelijkheid op landelijk niveau. De leiders van het land bepalen wat het moraal is, zij bepalen de wetten en zij bepalen de invulling van die wetten. En dat is de reden waarom bijvoorbeeld een stad als Nineve als geheel zou worden vernietigd, de weg die als stad werd bewandeld was niet rechtvaardig.

En dit moet onze eerste motivatie zijn als wij bidden voor ons land. Veel christenen bidden voor Nederland (als ze al bidden) uit nostalgie, we zijn trots op ons kikkerlandje en willen graag dat God dat zegent. Maar voor God gaat het om de richting waarin een land verlangt, verlangt het naar rechtvaardigheid en kiest het dus om de Heere als hun God te aanvaarden.

Welzalig het volk dat de HEERE tot zijn God heeft, want dan zijn wij eigendom van Hem. En dat is een heel ander uitgangspunt dan nostalgie. Het gaat om de visie die we hebben als land, verlangen wij naar de normen en waarden die God heeft. En dat moet ons gebed zijn voor dit kikkerlandje. Want op dit moment lijkt het er niet op dat wij open staan voor het moraal dat God ons wil geven.

Het is tijd dat de kerk op de knieën gaat of dat wij op de muur gaan staan en bidden. Ons land heeft gebed nodig, gebed om weer de juiste weg op te gaan. We hebben gebed nodig voor christelijke leiders die durven op te staan voor het moraal van ons land. En dat gaat verder dan abortus- of homo-wetgeving, het gaat er om dat we bereid zijn om ons moraal van God afhankelijk te maken.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.