Eeuwig raad

Psalm 33

10 De HEERE vernietigt de raad van de heidenvolken,
Hij verbreekt de gedachten van de volken.
11 Maar de raad van de HEERE bestaat voor eeuwig,
de gedachten van Zijn hart bestaan van generatie op generatie.
(Psalm 33:10-11)

Wij hoeven ons geen zorgen te maken over wat er allemaal hier op aarde gebeurd. Het ziet natuurlijk steeds slechter uit, het moraal gaat verder achteruit. De mens wil het liefst alles zelf bepalen, zelfs hun eigen sekse willen ze zelf kunnen bepalen. Men wil alles onder controle krijgen en wat er ook in de weg staat, het zal uit de weg moeten. En daarom is het christelijk geloof verre van veilig hier op aarde.

Maar als christenen hebben wij helemaal niets te vrezen, want God kan voor zichzelf opkomen, Hij heeft onze hulp niet nodig. Zoals de duivel een leugenaar is en echt invloed heeft op onze maatschappij zo kan God ook spreken. Sterker nog, het is Zijn woord dat altijd blijft staan. En de leiders van de EU of de UN denken dat ze nogal wat macht hebben, maar het is God die alle macht heeft.

Het woord ‘raad’ dat in deze verzen wordt gebruikt kunnen we ook vertalen als ‘plannen’. De plannen die de wereld heeft die veranderen telkens weer. Ze gaan mee met de tijdsgeest en veranderen bijna elke vier jaar. Er zijn weleens dictators die het langer volhouden, maar uiteindelijk sneuvelt het allemaal. Dat komt omdat deze plannen niet gericht zijn op het leven de eeuwigheid.

Hoe meer we zouden kunnen zien, hoe meer wijsheid we hebben. Daarom is het dat Gods wijsheid voor eeuwig bestaat, Zijn visie en beslissingen zijn niet gebaseerd op geruchten of sociale sympathie die we nodig schijnen te hebben. Zijn wijsheid is voor eeuwig, Zijn hart blijft bestaan van generatie op generatie. Daarom moeten we vertrouwen op Zijn raad, het is perfect.

Maak je geen zorgen, wat de wereld ook van plan is, Gods plannen zijn eeuwig. Het maakt niet uit wat de mooie woorden ook zijn van de wereldleiders, ze vallen uiteindelijk als zaad op een voetpad. God is met een eeuwig plan bezig en daar moeten wij op vertrouwen.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.