God vrezen

Psalm 33

8 Laat heel de aarde voor de HEERE vrezen,
laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem.
9 Want Híj spreekt en het is er,
Híj gebiedt en het staat er.
(Psalm 33:8-9)

Laten we van het ergste uitgaan, er is een god die helemaal niet blij is met ons. Hij is altijd boos en vindt het maar niet leuk dat we er een rotzooi van maken. Beeld je de ergste ouders in en dat maal 1000, dat is de god die er zou KUNNEN zijn. Het inbeelden is misschien helemaal niet zo moeilijk want het is de wereld die uitgaat van zo’n god, als er al een god zou zijn.

Maar stel je voor dat er zo’n god is, wat zouden wij dan doen? Denk aan de landen waar er een dictator aan het werk is, de mensen zijn vol angst, ze durven niet op te staan want ze zouden het zomaar met de dood moeten bekopen. En als er uiteindelijk bevrijding is van die dictator dan zijn er vaak vele mensen geweest die hun leven hebben moeten geven. Het enige probleem met een god is, dat er dan geen ontsnappen aan is, de mens zal de heerschappij van zo’n god niet kunnen ontkomen.

Dus als we van het ergste uit zouden gaan hebben we geen andere keuze dan dat we Hem vrezen. Alles wat we doen, doen we uit angst voor die Dictator met een hoofdletter D. En om eerlijk te zijn is dat een hele goede uitgangspunt en daarom roept David de hele aarde op om de Heere te vrezen. We hebben geen andere keuze, Hij is onze Schepper, Hij is onze God.

Nu weten we dat onze God niet zo onrechtvaardig is, Hij is heilig zelfs in Zijn liefde. Maar dan nog is er geen andere optie dan dat we God vrezen. Hij is God, Hij geeft leven en Hij neemt het weer weg. Zijn woorden zullen nooit met onverrichte zaken terugkeren, alles wat Hij wil dat er moet gebeuren, zal gebeuren. Vrees de Heere, of je nu christen bent of niet, vrees Hem met heel je leven, Hij is God.

We hoeven niet van het ergste uit te gaan, Hij is onze God en Hij heeft alles in handen. Soms lijkt het wel of we als christenen steeds minder God vrezen. We wanen ons veilig door het bloed van Jezus, maar we vergeten dat Hij altijd onze Vader in de hemel zal blijven. De Vader die we abba of papa mogen noemen, maar ook de Vader die alles overstijgt en ons hele leven in handen heeft. God vrezen moet de basis zijn van ons geloof, vrees Hem in Zijn liefde.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.