De wetenschap weet niet alles

Psalm 33

6 Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt,
door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht.
7 Hij verzamelt het water van de zee als een dam,
Hij sluit de diepe wateren op in schatkamers.
(Psalm 33:6-7)

Dit is best een primitieve gedachte, hoe kan dit in de bijbel staan? Want wij weten hoe het echt in elkaar zit, wij hebben tegenwoordig satellieten in de ruimte die de aarde perfect in beeld brengen. Wij weten dat de wereld niet op een groot stuk water drijft, dat de aarde rond is. Wij hebben nu zoveel kennis van de schepping dat er veel dingen in de bijbel niet lijken te kloppen.

En dan willen wij als christenen het toch gaan verdedigen. Want de bijbel is onfeilbaar, alles wat er staat moeten we letterlijk als een ‘Van Dale’ woordenboek zien waar alles in moet kloppen. Maar als we de bijbel zo lezen dan zitten we op de verkeerde weg en zullen we nooit de discussie met de wetenschap kunnen winnen. Want het is gewoon duidelijk dat David niet de kennis had die wij nu hebben.

En dan zijn wij bang dat de bijbel aan autoriteit inboet, maar dat is de grootste onzin. Want dat is wat wij de atheïsten hebben horen zeggen en waar we geen antwoord op lijken te hebben. En als we een antwoord hebben dan proberen we de bijbel te verdedigen totdat we vastlopen en we oogkleppen opzetten en zo hard mogelijk roepen dat de bijbel onfeilbaar is en we niet meer willen luisten naar logische discussie punten.

Laten we de bijbel gewoon lezen voor wat er staat. Het is David die een echte relatie heeft met de Heere. Hij ziet de wonderen gebeuren en is er getuigen van. Hij heeft ervaren dat de God van hemel en aarde alles in handen had en naar zijn gebeden hoort. Hoe de wereld ook een eigen weg in wilde slaan, het was de Heere die alles in handen had. David is er getuigen van dat de rechtvaardigheid in God altijd zal overwinnen.

En die werkelijkheid zal een atheïst nooit kunnen ontkennen, er is geen wetenschap die de geestelijke wereld ooit onderuit zal kunnen halen. En vanuit die relatie schrijft David deze psalm. Het is Zijn woord die de hemel heeft gemaakt, het is de waarheid, zo heeft God de hemel en aarde geschapen. De wetenschap kan het niet ontkennen omdat het de invloed is van de God de Vader die geestelijk is. Hij verzamelt het water van de zee als een dam, Hij sluit het water op in schatkamers. Misschien klopt het wetenschappelijk niet, misschien ook wel en weet de wetenschap het nog niet. Maar David heeft het over God die in Zijn heerlijkheid van invloed is op deze aarde. En er is geen wetenschap die daar iets aan kan doen.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.