God heeft gerechtigheid lief

Psalm 33

4 Want het woord van de HEERE is recht
en al Zijn werk betrouwbaar.
5 Hij heeft gerechtigheid en gericht lief,
de aarde is vol van de goedertierenheid van de HEERE.
(Psalm 33:4-5)

Jezus zei dat Hij niet gekomen was om vrede te brengen, Hij kwam juist om een duidelijke scheiding aan te geven in deze wereld. Een scheiding tussen de brede poort en de smalle poort, het koninkrijk van de duisternis en het koninkrijk der hemelen. Jezus wilde dat de aarde wist dat er een keuze gemaakt moest worden tussen een leven in rechtvaardigheid in de aanwezigheid van God of een leven daar ver vandaan.

Toch is die gedacht niet nieuw, David heeft die scheiding ook duidelijk in zijn psalmen. Want het zijn elke keer de rechtvaardigen die God hebben als een rots, het is het recht dat zal zegevieren. De mensen die verlangen naar Gods rechtvaardigheid, naar Zijn goedheid, zijn degene die veilig mogen wandelen. En die scheiding is echt en de keuze die wij moeten maken is echt.

Het woord van God is recht, al Zijn werk is betrouwbaar. En dat is niet slechts een theologisch standpunt, het is het kamp waar wij willen wonen, het is de kracht van God waarin wij wil verblijven. De eerste verzen van deze psalm gaan er namelijk over dat het de rechtvaardigen zijn die God lof en eer geven. Want zij leven in het kamp waar God aan het werk is. Zij prijzen Zijn goedheid en Zijn recht omdat ze het hebben ervaren.

Het is een compleet pakket, een Ikea pakket is ook niet compleet als het maar een schroefje mist, zo is het leven met God niet compleet als we maar met 1 been in Zijn rechtvaardigheid willen wandelen. We moeten verlangen naar het complete pakket, het leven in het kamp van het koninkrijk van God. We kunnen niet met 1 been in de wereld leven en met het andere been met God wandelen.

God is rechtvaardig, Hij heeft gerechtigheid lief en nu is het aan ons om met hetzelfde verlangen te leven. Verlangen naar goedheid en rechtvaardigheid in ons leven. En als we met dat verlangen in gebed voor Zijn troon komen zullen wij door die smalle poort naar binnen gaan. En zullen wij kracht ontvangen om met Hem te wandelen. En dan hebben we alle reden om Hem te prijzen.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.