God antwoord de gelovigen

Psalm 31

24 Heb de HEERE lief, al Zijn gunstelingen,
want de HEERE beschermt de gelovigen,
maar vergeldt overvloedig wie hoogmoedig handelt.
25 Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken,
u allen die op de HEERE hoopt!
(Psalm 31:24-25)

Er is niets anders dat we kunnen doen als we deze ervaring hebben. Als we eindelijk op de plek komen waarin we helemaal vertrouwen op de Heere en Hij in Zijn genade ons antwoord kunnen we nog maar 1 ding doen. God loven en prijzen en iedereen er toe oproepen om hetzelfde te doen. Want voor David is het duidelijk, God beschermt de gelovigen. Als je op Hem vertrouwt heb je niets te vrezen. Hij weet het uit ervaring.

Soms komen er leiders van de gemeente op bezoek, ze komen met goede bedoelingen en ze hebben de bijbel paraat. Want voor elk probleem staat er wel een vers in de bijbel waarmee men de hoorders kan bemoedigen. En toch gaat daar wat scheef, want we kunnen de bijbel wel gebruiken voor al die dingen, maar er zal nooit de kracht achter zitten als we het aanhalen vanuit ervaring.

Want deze verzen kunnen we niet domweg gebruiken om een mooie preek van te maken. Deze verzen moeten we eerst op onszelf toepassen, eerst moeten we echt gaan geloven dat God vandaag de dag ook met ons bezig is. En niet op een grote afstand maar in samenwerking met ons. Want dat is de boodschap van deze psalm. David die vertrouwt op God, die verlangt naar Zijn hand in zijn leven en dat is waar God op reageert.

De bemoediging van David is er niet op gericht om te voorkomen dat we het gaan opgeven. De bemoediging van David is om ons hele leven in Gods handen te leggen. Te vertrouwen dat Hij met ons is en zal antwoorden als wij Hem roepen. Wees sterk want God komt er aan, want allen die op God hopen zullen een antwoord ontvangen in dit leven. En dat is de bemoediging die wij moeten geven, vanuit een leven van vertrouwen.

En dan hebben we geen bijbel meer nodig, dan is het ons geloof dat spreekt. De rijke ervaring van een God die antwoord als wij Hem roepen omdat we op Hem vertrouwen.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.