Samenwerking

Psalm 31

25 Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken,
u allen die op de HEERE hoopt!
(Psalm 31:25)

Het evangelie is fantastisch nieuws, maar het wordt pas echt mooi als het praktisch wordt in ons leven. Jammer genoeg is er een waas ontstaan over de praktijk van het evangelie, mensen zien niet hoe het echt kan werken in het leven. Ze ‘geloven’ het wel maar dan alleen voor na dit aardse leven. Ze moeten dit leven maar zo goed mogelijk uitzitten en dan gaat het pas beginnen.

Terwijl het evangelie juist vol staat met het geestelijke leven dat wij vandaag de dag kunnen hebben. Een leven vol van het levende water, een leven waarin we dood zijn voor de onrechtvaardigheid. En al die beloftes zijn bij elkaar het goede nieuws dat Jezus kwam brengen. Jezus kwam niet naar de aarde om de zonde bloot te leggen, Hij kwam om er ons er van te verlossen.

Maar als christen raken we snel ontmoedigd. We hebben het geprobeerd, maar elke keer lijken we te falen. We hebben er de kracht niet voor om dit geestelijke leven echt te laten worden in ons leven. We raken maar niet los van het vleselijke leven waarvan Paulus ons opriep om van af te blijven. Maar dan begrijpen we niet hoe het evangelie werkt, want het evangelie is een verbond, een samenwerkingsverband tussen de kracht van het kruis en ons geloof.

En dat geloof hoeft helemaal niet zo groot te zijn, het enige wat je daarvoor nodig hebt is dit vers. Wees sterk want de Heere zal je kracht geven. Neem stap vooruit en God zal je kracht geven voor alle andere stappen. Kijk naar Hem en Hij zal naar jou toekomen om je te dragen. Het geloof hoeft niet groot te zijn, het moet op God gericht zijn, het moet op de Heere hopen.

Maak het jezelf niet moeilijk, al dat vechten daar wordt je moe van. Wees sterk en de Heere zal je kracht geven. Het klinkt zo tegendraads, maar het is het evangelie. God wil het niet in Zijn eentje oplossen door het kruis als offer te zien. God wil het samen met jou oplossen doordat je door het kruis weer met Hem in Zijn kracht kunt wandelen. Wat een fantastisch nieuws.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.