Gods goedertierenheid

Psalm 31

22 Geloofd zij de HEERE,
want Hij heeft wonderen aan mij gedaan,
wonderen van Zijn goedertierenheid:
Hij bracht mij in een versterkte stad.
(Psalm 31:22)

Waar komen de wonderen van God vandaan? Er zijn christenen die zeggen dat God wonderen deed in de tijd van Jezus omdat Hij Zichzelf wilde bewijzen. God wilde duidelijk maken dat Jezus werkelijk Zijn Zoon is en ook de discipelen konden die wonderen doen met dezelfde reden. De overtuiging is dan ook dat het in onze tijd niet meer zoveel gebeurd omdat we al zo’n grote kerk hebben.

Hoe mooi dit ook klinkt, het slaat helaas de plank volledig mis, want dan begrijpen we niet waarom God echt wonderen doet. En David heeft dat wel begrepen, want hij looft God niet alleen omdat God wonderen heeft gedaan, maar omdat God wonderen heeft gedaan van Zijn goedertierenheid. En dat is de basis van Gods wonderlijk handelen. Zijn goedertierenheid is wat de wonderen teweeg brengt.

En zo wandelde Jezus ook in Gods goedertierenheid, niet om te laten zien dat Hij echt de Zoon van God was, maar omdat Hij de goedertierenheid van God openbaarde. De bijbel is daar heel duidelijk over, Jezus is de openbaring van Wie de Vader is, als je Jezus hebt ontmoet heb je de Vader ontmoet. En vanuit die positie deed Jezus wat de Vader ook doet. En dan veranderd onze manier van lofprijzen ook, want dan prijzen we God niet om de statische benaming die wij Hem geven zoals ‘goedertieren’, maar prijzen we de wonderen die Hij doet uit Zijn goedertierenheid.

We kunnen onze dankbaarheid uiten naar onze ouders omdat ze zo goed zijn, maar het gaat altijd terug naar het waarom ze goed zijn. Want de goedheid zien we in wat ze doen voor ons. En dat moeten we vertalen naar onze aanbidding tot God, want we kunnen wel stomweg de psalmen in de bijbel zingen maar dan komen we nooit tot de aanbidding die uit ons hart komt.

Want alleen de ervaringen van Gods goedertierenheid zal ons lofprijzen tot een hoger niveau brengen. Dan is het niet meer de benamingen die we uit de bijbel halen, maar dan is Gods goedertierenheid die ons er toe beweegt om Hem alle eer te geven. En dat is het leven dat wij als christenen horen te hebben.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.