Het verlangen naar Gods weg

Psalm 27

11 HEERE, leer mij Uw weg,
leid mij op een geëffend pad
omwille van mijn belagers.
(Psalm 27:11)

Wanneer is het de laatste keer dat jij dit hebt gebeden? Het verlangen om op de juiste weg te wandelen, het verlangen om van God te leren wat goed is. Als wij verlangen naar het aangezicht van God dan beginnen wij ook te verlangen naar wat Zijn weg is. Als wij verlangen naar een plekje in de hemel of naar aardse zegeningen, dan zal dit gebed nooit ons verlangen worden.

Het verlangen om met God te wandelen moet de basis zijn van ons geloof. En als dit verlangen in ons brand dan begint het verlangen om op Gods weg te wandelen, ook te branden. Want als we voor Gods aangezicht komen dan willen we ook rechtvaardig wandelen. We zien dat Hij heilig is en we leren begrijpen dat we alleen God leren kennen in die heiligheid. Er moet dus wat veranderen in ons leven.

Het probleem met de mens die de wereld lief heeft is dat men niet kritisch naar zichzelf kan kijken. Alles wat men doet is goed, daarom werkt het evangelie, waarin we mensen laten zien dat ze vergeving nodig hebben, niet. Ze zien niet dat er iets in hun leven niet goed is. Ze doen niemand iets aan, ze leven een positief leven, ze genieten er op los, wat kan daar nu op tegen zijn?

En daarom heeft het weinig zin om de mens die de wereld lief heeft te laten weten dat diegene zal branden in de hel. Die boodschap is juist voor de religieuze persoon die denkt dat hij het bij het rechte eind heeft zonder God toe te laten in zijn leven. Die boodschap was voor de religieuze leiders. Maar de wereld moet eerst zien dat er een God die om hen geeft en echt betrokken wil zijn in ons leven. De wereld moet zien dat er een God is die ons wil ontmoeten.

En als wij Hem dan ontmoeten zal dat ons leven veranderen. Wij zullen dan gaan verlangen naar wat Hij verlangt. Ons gebed zal dan dit gebed zijn. God leidt mij op Uw weg, ik wil Uw weg bewandelen. Uw aangezicht zien.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.